LEGISLATIE

HG  nr. 495 din 12 sept 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie

LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 CODUL FAMILIEI

LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române

LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă

LEGE nr. 121 din 5 mai 2005 privind suprimarea cerintei supralegalizarii

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale

LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

METODOLOGIE   nr. 1 din 13 octombrie 1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001privind regimul juridic al contravenţiilor

ORDONANŢĂ nr. 41 din 30 ianuarie 2003privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

ORDONANTA   nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

 

AMBASADE, CONSULATE

AMBASADE

CONSULATE GENERALE

CONSULATE ONORIFICE

 

STATELE PENTRU CARE DOCUMENTELE SUNT SCUTITE DE SUPRALEGALIZARE SAU APOSTILARE, CU CARE ROMÂNIA ARE TRATATE

Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina,  Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Democrată Coreea, Croaţia, Cuba, Republica Franceză, Republica Macedonia, Republica Moldova, Republica Populară Mongolă, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia,  Slovenia, Republica Ungară, Ucraina


STATELE CARE SUNT ÎN CONVENŢIA DE LA HAGA,

PENTRU CARE DOCUMENTELE TREBUIE ÎN MOD OBLIGATORIU APOSTILATE:

 


Africa de Sud, Andorra,  Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belize, Republica Belarus, Botswana, Brunei Darussalam, Republica Cipru, Columbia, Dominica, Ecuador, Confederaţia Elveţiană, Republica Estonia, Fidji, Republica Finlanda, Republica Elenă (Grecia), Germania, Grenada, Honduras, India, Insulele Cook, Insulele Marshall, Republica Irlanda, Israel, Republica Italiană, Japonia, Kazahstan, Lesotho, Republica Lituania, Republica Letonia, Liberia, Liechtenstein, Marele Ducat al Luxemburgului, Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Mauritius, Statele Unite Mexicane, Principatul Monaco, Namibia, Regatul Norvegiei, Niue, Noua Zeelandă, Olanda, Republica Panama, Republica Portugheză, România, Serbia şi Muntenegru, St. Kitts and Nevis, Salvador, St. Incent şi Grenadine, St. Lucia, Samoa, San Marino, Seychelles, Spania, Regatul Suediei, Republica Suriname, Tonga, Trinidad Tobago, Republica Turcia, S.U.A., Venezuela.

Pentru celelalte state care nu se regăsesc în primele 2 situaţii documentele VOR FI ÎN MOD OBLIGATORIU SUPRALEGALIZATE în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept privat internaţional.

Actele oficiale întocmite sau legalizate de către o autoritate străină pot fi folosite în faţa instanţelor româneşti numai dacă sunt supralegalizate, pe cale administrativă ierarhică şi în continuare de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, spre a li se garanta astfel autenticitatea semnăturilor şi sigiliului.

Supralegalizarea pe cale administrativă este supusă procedurii stabilite de statul de origine al actului, urmată de supralegalizarea efectuată fie de către misiunea diplomatică sau oficiul consular român din statul de origine, fie de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine în România şi, în continuare, în ambele situaţii, de către Ministerul Afacerilor Externe.

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unei înţelegeri internaţionale la care este parte România sau pe bază de reciprocitate.

Supralegalizarea actelor întocmite sau legalizate de instanţele române se face, din partea autorităţilor române, de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe, în această ordine.

---------------------------------------------------------------------------

ŢĂRILE MEMBRE ALE  UNIUNII EUROPENE 

Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Republica Franţa, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Portugalia, Spania, Suedia, Polonia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cipru, Malta, Letonia, Lituania, Estonia, Cehia,          România, Bulgaria.

Ţările semnatare al Convenţiei de la Haga din 05.10.1961

Africa de Sud, Andora,  Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belize, Republica Belarus, Botswana, Brunei Darussalam, Republica Cipru, Columbia, Dominica, Ecuador, Confederaţia Elveţiană, Republica Estonia, Fidji, Republica Finlanda, Republica Elenă (Grecia), Germania, Grenada, Honduras, India, Insulele Cook, Insulele Marshall, Republica Irlanda, Israel, Republica Italiană, Japonia, Kazahstan, Lesotho, Republica Lituania, Republica Letonia, Liberia, Liechtenstein, Marele Ducat al Luxemburgului, Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Mauritius, Statele Unite Mexicane, Principatul Monaco, Namibia, Regatul Norvegiei, Niue, Noua Zeelandă, Olanda, Republica Panama, Republica Portugheză, România, Serbia şi Muntenegru, St. Kitts and Nevis, Salvador, St. Incent şi Grenadine, St. Lucia, Samoa, San Marino, Seychelles, Spania, Regatul Suediei, Republica Suriname, Swaziland, Tonga, Trinidad Tobago, Republica Turcia, S.U.A., Venezuela.