Biroul Impozite, Taxe persoane juridice este subordonat Serviciului Impozite si Taxe si are în principal urmatoarele atributiuni :

          1. Asigura, organizeaza si propune actiuni de control pentru persoanele juridice asupra materiei impozabile si de combatere a evaziunii fiscale.

          2. Propune aplicarea de sanctiuni pentru respectarea normelor legale care reglementeaza creantele bugetare, impozitele, taxele pentru contribuabili, persoane juridice.

          3.Asigura verificarea gestiunii încasarilor si depunerilor de numerar, de catre persoanele juridice precum si a imprimatelor cu regim special.

          4.stabileste obligatii fiscale pentru contribuabili, persoane juridice.

          5.Controleaza si vizeaza documentele de control fiscal, borderourile de debitare-scadere, dosarele de insolvabilitate si raporturile fiscale pentru persoane juridice.

          6.Asigura întocmirea dosarelor de insolvabilitate pentru debitele restante la persoane juridice , în vederea emiterii prescrierii dreptului de executie silita.

          7.Cerceteaza cererile, reclamatiile, sesizarile si contestatiile primite de la persoane juridice, da raspunsurile în termen legal si face propuneri legale de sanctionare, daca este cazul.

          8.Verifica periodic starea de solvabilitate a debitelor la persoanele juridice, pentru cele înregistrate în evidente separate în vederea identificarii de bunuri urmaribile si reactivarii acestora.

          9.Participa la actiunile de executare silita pornite împotriva debitorilor persoane juridice, cu restante la plata obligatiilor catre bugetul local.

          10.Asigura aplicarea justa pentru persoanele juridice a legilor privind impozitele si taxele, precum si identificarea si sanctionarea evaziunilor, acolo unde este cazul.

Serviciu plati taxe online Serviciu local de plati taxe online Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor Transport de persoane si marfuri in regim TAXI pe raza Municipiului Tulcea Linia Verde a Primariei Municipiului Tulcea