Biroul Impozite, Taxe persoane fizice este subordonat Serviciului Impozite si Taxe si are în principal urmatoarele atributiuni :

          1. Asigura, organizeaza si propune actiuni de control asupra materiei impozabile si de combatere a evaziunii fiscale.

          2. Propune aplicarea de sanctiuni pentru respectarea normelor legale care reglementeaza impozitele, taxele pentru contribuabili, persoane fizice.

          3.Asigura verificare gestiunii încasarilor si depunerilor de numerar, precum si a imprimatelor cu regim special.

          4.stabileste obligatii fiscale pentru contribuabili, persoane fizice.

          5.Asigura întocmirea, controleaza si vizeaza documentele de control fiscal, borderourile de debitare-scadere, dosarele de insolvabilitate si raporturile fiscale pentru persoane fizice.

          6.Asigura întocmirea dosarelor de insolvabilitate pentru debitele restante la persoane fizice, în vederea emiterii prescrierii dreptului de executie silita.

          7.Cerceteaza cererile, reclamatiile, sesizarile si contestatiile primite de la persoane fizice, da raspunsurile în termen legal si face propuneri legale de sanctionare, daca este cazul.

          8.Verifica periodic starea de solvabilitate a debitelor la persoanele fizice, pentru cele înregistrate în evidente separate în vederea identificarii de bunuri urmaribile si reactivarii acestora.

          9.Participa la actiunile de executare silita pornite împotriva debitorilor persoane fizice, cu restante la plata obligatiilor catre bugetul local.

          10.Asigura aplicarea justa pentru persoanele fizice a legilor privind impozitele si taxele, precum si identificarea si sanctionarea evaziunilor, acolo unde este cazul.

Serviciu plati taxe online Serviciu local de plati taxe online Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor Transport de persoane si marfuri in regim TAXI pe raza Municipiului Tulcea Linia Verde a Primariei Municipiului Tulcea