ACTE NORMATIVE SPECIFICE DOMENIULUI FISCAL

 1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a unor monumente istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial.
 4. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Hotărârea de Guvern nr. 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole.
 6. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. 
 9. Ordonanţa de Guvern nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002. 
 12. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
 13. Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.
 14. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
 15. Legea nr. 303/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.
 16. O.U.G.nr 70/14.06.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
 17. Hotărârea Guvernului nr.956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.
 18. Ordinul Ministerului Administraţiei si Internelor nr.75/30.04.2009 pentru aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfăşurată  de către organele fiscale locale;
 19. Legea nr.188/14.10.2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
 20. Hotărâre nr. 791 din 02/08/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.
 21. Ordonanţă de urgenţă nr. 59 din 30/06/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
 22. Ordinul 3055/2009 privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu deciziile europene.
 23. O.U.G.nr 70/14.06.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal.

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

  1. HCL nr.293 din 26.09.2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006.
  2. HCL nr.341 din 08.12.2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2007;
  3. HCL nr.166 din 31.05.2007privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;
  4. HCL nr.15 din 31.01.2008 de modificare a HCL nr.166/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2008;
  5. HCL nr.30 din 28.08.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. HCL nr.259 din 21.12.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul   2010, cu modificările şi completarile ulterioare;
  7. HCL nr.165 din 07.07.2010 de modificare a   Hotararii Consiliului Local nr.259/ 21.12.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010
  8. HCL nr.286 din 20.12.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul   2011.
Serviciu plati taxe online Serviciu local de plati taxe online Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor Transport de persoane si marfuri in regim TAXI pe raza Municipiului Tulcea Linia Verde a Primariei Municipiului Tulcea