În cadrul acestui serviciu de specialitate sunt stabilite obligatiile bugetare datorate de catre contribuabilii persoanele fizice si juridice din municipiul Tulcea,cu respectarea stricta a Hotararilor Consiliului Local adoptate conform normelor legale in vigoare.

Personalul serviciului are ca principale atributiuni :incasarea impozitelor,taxelor si a altor venituri bugetare; asigurarea aplicarii masurilor de urmarire,incasare,lichidare a obligatiilor fiscale, precum si a formelor de executare silita impotriva debitorilor restantieri la plata; rezolvarea obiectiunilor,contestatiilor,plangerilor si petitiilor contribuabililor ; calcularea majorarilor conform normelor legale pentru plata cu intarziere a debitelor ; efectuarea inspecţiei fiscale la contribuabilii persoane juridice  in vederea verificarii legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora

Pe domeniul administrativ teritorial al Municipiului Tulcea sunt inregistrate la 31.12.2010 un numar  de 11027 persoane juridice si  97.820 persoane fizice.

Obligatia de plata a impozitelor si taxelor datorate bugetului local in cursul unui an are conform prevederilor Codului fiscal, 2 termene scadente, respectiv :31 martie si 30 septembrie, iar pentru plata obligatiilor aferente intregului an, până la  data de 31 martie contribuabilii persoane fizice si juridice beneficiaza de acordarea unei bonificatii cuprinsa intre 5%-10% potrivit Hotararilor Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, adoptate în fiecare an până la data de 31 mai.

Serviciu plati taxe online Serviciu local de plati taxe online Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor Transport de persoane si marfuri in regim TAXI pe raza Municipiului Tulcea Linia Verde a Primariei Municipiului Tulcea