Taxe şi Impozite

Sediul Serviciului Impozite si Taxe

 

            Serviciul de Impozite şi Taxe locale s-a infiinţat in conformitate cu prevederile H.G.nr.333/29.04.1999.

            In cursul anului 1999, autoritaţile locale au preluat de la serviciile de specialitate ale Ministerului de Finanţe intreaga activitate de administrare a impozitelor şi taxelor locale, acestea insemnând : stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi incasarea creanţelor bugetare locale.

            Incepând cu data de 01 iulie 1999 Serviciul de Impozite şi Taxe locale al Primăriei municipiului Tulcea, gestionează şi administrează creanţele bugetului local, care sunt formate din impozite şi taxe locale, chirii, redevente, precum şi taxe speciale.

            Serviciul de administrare a taxelor şi impozitelor locale este organizat şi structurat in funcţie de mărimea (numărul de contribuabili) ai localităţii. Astfel, in municipiul Tulcea, Serviciul de Impozite şi Taxe locale este condus de un şef serviciu şi compus din 26 salariaţi cu următoarea structură funcţională:

Serviciul Impozite şi Taxe işi desfaşoară activitatea in afara sediului Primăriei intr-un imobil situat pe


str. I.L.Caragiale nr.2A Tulcea.


Programul de funcţionare este de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00.


            Obligaţiile bugetare datorate de către contribuabili se stabilesc prin Hotărâri ale Consiliului Local in temeiul normelor legale in vigoare. Aceste hotărâri sunt date publicităţii (afişate, publicate in ziare locale).

            In relaţia cu contribuabilii se primesc anual peste 30.000 cereri care se înregistrează, se soluţionează şi la care se fac răspunsuri nominale.

            Cererile contribuabililor se referă la: acordarea unor facilităţi fiscale, reducerea sau scutirea de impozite şi taxe cat şi de majorări pentru neachitarea la termen a obligaţiilor datorate bugetului local; declararea bunurilor impozabile (clădiri, teren, mijloace de transport, etc.); eliberări de certificate fiscale; rectificări şi revizuiri de impozite şi taxe ca urmare a transferului de proprietate a bunurilor impozabile (vânzare-cumpărare, ieşiri din indiviziune, dezbateri succesorale, etc.), obiecţiuni şi contestaţii;

            Relaţia cu publicul se defaşoară la parterul clădirii intr-un spaţiu special amenajat cu ghişee prin care in zilele aglomerate se pot face încasări de la 1000 de persoane, se eliberează 100 de certificate şi se dau relaţii la 100 de contribuabili.

            In sala de relaţii cu publicul există şase ghişee prin care se asigură incasarea impozitelor şi taxelor locale, înregistrarea cererilor şi declaraţiilor cât şi informarea contribuabililor.

Serviciu plati taxe online Serviciu local de plati taxe online Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor Transport de persoane si marfuri in regim TAXI pe raza Municipiului Tulcea Linia Verde a Primariei Municipiului Tulcea