DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNLOCUIREA AUTOTURISMULUI UTILIZAT ÎN EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

 

a)  cerere;

b)  autorizaţia taxi;

c) certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, întreprindere familială/individuală autorizată sau persoană juridică, după caz;

d)  dovada deţinerii autoturismului deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

e)  cartea de identitate a autoturismului;

f)  certificatul de înmatriculare;

g)  certificatul de agreare valabil eliberat de R.A.R.;

h)  contractul de deservire pentru taxiul utilizat încheiat cu un dispecerat taxi autorizat;

i) asigurarea pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscuri, valabilă pentru autoturismul utilizat.

 

Documentele vor fi prezentate în original şi în copie.