DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE TAXI

 

a) cerere de eliberare a autorizaţiei taxi;

b) dovada deţinerii autoturismului (contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală, contract de leasing);

c) copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (însoţit de acordul firmei de leasing necesar pentru desfăşurarea activităţii de trasport în regim de taxi);

d) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi;

e) copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, utilizat pentru transportul în regim de taxi, cu viza de valabilitate, emis de Registrul Auto Român;

f) dovada că memoria electronică a aparatului de taxat este fiscalizată pe deţinătorul legal al autorizatiei taxi;

g) contractul de deservire pentru toate taxiurile utilizate încheiat cu un dispecer taxi autorizat;

i) copie de pe asigurarea pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscuri, valabilă pentru autovehiculele utilizate;

j) certificat fiscal eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe, str. I.L.Caragiale, nr. 2.


- model de cerere pentru eliberarea certificatului de inregistrare si eliberarea placutelor-ecuson