DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE TRANSPORT

 

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport ;

b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, întreprindere familială/individuală sau persoană juridică, după caz;

c) copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;

d) copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;

e) cazierul judiciar al persoanei desemnate;

f) avizul psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată;

g) cazierul fiscal al transportatorului (se obţine Administraţia Finanţelor Publice a Mun. Tulcea de pe str. Babadag, nr.163 bis);

h) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere (se anexează, în copie, contractele respective );

i) declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;

j) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport.