DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE DISPECERAT TAXI:

 

a) cererea persoanei juridice pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat;

b) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerţului;

c) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:

1. cazierul judiciar al persoanei desemnate;

2. avizul medico-psihologic al persoanei desemnate;

3. cazierul fiscal al societăţii comerciale care deţine dispeceratul taxi;

d) declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisie-recepţie, frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare – modelul declaraţiei tip se obţine de la Compartimentul Transport Local;

e) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;

f) copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu;

g) certificat fiscal eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe.

În termen de cinci zile de la data depunerii dosarului la Registratura Primăriei, solicitantul are obligaţia să se prezinte la autoritatea de autorizare cu documentele respective, în original, în scopul verificării acestora.