STIMATI CETATENI !!

 • 1. DIRECŢIA DE POLIŢIE LOCALĂ, DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI ÎN URMĂTOARELE DOMENII:
  - ORDINEA ŞI LINIŞTEA PUBLICĂ;
  - PAZA BUNURILOR;
  - CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE;
  - DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJUL STRADAL;
  - PROTECŢIA MEDIULUI;
  - ACTIVITATEA COMERCIALĂ;
  - EVIDENŢA PERSOANELOR;
  - PROTECŢIA CIVILĂ.
 • 2. DIRECŢIA DE POLIŢIE LOCALĂ ARE ÎN COMPONENŢĂ :

  a) Serviciul Ordine publică, pază a bunuri, dispecerat şi circulaţie, care are în componenţă:
  - Compartiment Ordine şi linişte publică;
  - Compartiment Pază bunuri;
  - Birou Dispecerat, bază de date, evidenţă persoane şi protecţie civilă, constituit din:
  - Compartiment Bază de date;
  - Compartiment Dispecerat;
  - Compartiment Verificare şi control evidenţă persoane;
  - Compartiment Protecţie civilă;
  - Birou Circulaţie pe drumurile publice;
  b) Compartiment Organizare, instruire şi elaborare proceduri;
  c) Compartiment Evidenţă sancţiuni, măsuri complementare şi muncă în folosul comunităţii;
  d) Birou control urban, care are în componenţă:
  - Compartiment Disciplină în construcţii şi afişaj stradal;
  - Compartiment Activităţi comerciale;
  - Compartiment Protecţia mediului;
  e) Compartiment Relaţii cu publicul şi arhivă.

 • 3. COORDONATE DE CONTACT ALE DIRECŢIEI DE POLIŢIE LOCALĂ: Adresa: Str. Mahmudiei nr. 18-20, Mun. Tulcea, cod poştal 820057; Numere telefon: 0240/514973, fax 0240/511663; e-mail: politialocalatulcea@primaria-tulcea.ro
 • 4. PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE CU PUBLICUL = NON STOP;
 • 5. PROGRAMUL DE AUDIENŢE:
  - Director executiv adjunct,
  VINERI, orele 09.00 – 11.00;
 • 6. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DE CONDUCERE:
  - Director executiv adjunct:STĂNICA VASILE;
  - Şef serviciu: FINICĂ OVIDIU;
  - Şef birou : CONSTANTIN ION
 • 7. FUNCŢIONARUL RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE,
  - Sef serviciu:FINICĂ OVIDIU