COMISIA I pentru studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, şi administrarea domeniului public şi
privat al municipiului Tulcea


Ţiu Gabriel-Dorin
Declaratie de avere / Declaratie de interese


Fudulea Sterică
Declaratie de avere / Declaratie de interese


Marinescu Petre
Declaratie de avere / Declaratie de interese

Şacu Stere
Declaratie de avere / Declaratie de interese

Drăniceanu Daniel
Declaratie de avere / Declaratie de interese
COMISIA II pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Suhov Anca
Declaratie de avere / Declaratie de intereseVâlcu Dumitru
Declaratie de avere / Declaratie de interese

Luca Andaluzia
Declaratie de avere / Declaratie de interese

Spunoae Ionuţ
Declaratie de avere / Declaratie de interese

Herea Gabriel-Costel
Declaratie de avere / Declaratie de interese
COMISIA III pentru servicii publice şi comerţ
INDEPENDENT

Şelaru Marian-Valentin
Declaratie de avere / Declaratie de interese


Ardeleanu Daria
Declaratie de avere / Declaratie de interese

Stoica Gabriel
Declaratie de avere / Declaratie de interese
COMISIA IV pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie şi asistenţă socială, sportive şi de agrementŞtefan
Ionuţ-Paul
Declaratie de avere / Declaratie de interese


Grecu
Răzvan
Declaratie de avere / Declaratie de interese

Chistrugă Corneliu-Petre
Declaratie de avere / Declaratie de interese
COMISIA V pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor
Vizauer Lavinia
Declaratie de avere / Declaratie de interese


Marin Cezar-George
Declaratie de avere / Declaratie de interese

Teodorescu Mircea
Declaratie de avere / Declaratie de interese

Pavel Viorica
Declaratie de avere / Declaratie de interese
FRANDEȘ CLAUDIA ALINA Declaratie de avere / Declaratie de interese