Compartiment Mediu

Biroul Mediu, Dezvoltare Regională este subordonat direcţiei Tehnice şi are în principal următoarele atribuţiuni :

          1.întocmeşte programe anuale privind reglementarea protecţiei mediului, obiectiv de interes major pentru menţinerea şi ameliorarea calitaţii mediului la nivelul municipiului.

          2.Promovează acţiuni în scopul obţinerii unei atitudini corespunzătoare a comunităţii în legatură cu importanţa protecţiei mediului.

          3.Supraveghează aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului , în acord cu planurile de mediu.

          4. Supraveghează activităţile desfaşurate în cadrul Primăriei municipiului pentru prevenirea şi eliminarea accidentelor de poluare sau depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.

          5.Informează imediat Primarul şi autorităţile competente în cazuri de accidente ecologice sau având legătură cu mediul.

          6. Studiază şi propune soluţii de canalizare, de colectare a apelor pluviale, de aprovizionare cu apă potabilă şi pentru spaţii de epurare a apelor uzate ale municipiului.

          9. Verifică şi transmite un punct de vedere de specialitate în faza de avizare a proiectelor ce privesc comunitatea .

          10.Ţine legatura cu Inspectoratul de protecţia Mediului Tulcea pentru armonizarea deciziilor ce au legatură cu mediul.

          11. Încheie acte de contravenţie în cazul faptelor ce lezează factorii de mediu, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi conform competenţelor atribuite.

          12. Realizează lucrările necesare promovării documentaţiilor de finanţare externă.

          13. Realizează şi urmăreşte desfăşurarea montajelor financiare şi tehnice încheiate cu diferite organisme externe la care Primăria Tulcea este parte.

          14. Monitorizează desfăşurarea lucrărilor ce se realizează din surse şi fonduri externe pe baza unor contracte încheiate de Primăria municipiului Tulcea.

          15. Colaborează cu serviciile de specialitate din Consiliul judeţean şi Prefectura Tulcea.

          16.Participă la întocmirea programelor de protecţie a mediului şi a ecosistemelor din Delta Dunării, alături de ARBDD ,INCDD , agenţia de protecţie a mediului şi ONG-urile locale sau internaţionale.