INDICATORI CU PRIVIRE LA EXECUTIA
BUGETELOR LOCALE - ANUL 2014

INDICATORI
GRAD DE COLECTARE VENITURI 2014
Indicatorii pentru trimestrul II 2015 prevazuti in Anexa nr.2 la Ordinul MAI si MFP nr.244/2651/2010

DATORII PUBLICE

CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE A BUGETULUI LOCAL PERIOADA 2016-2030
REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE DIRECTE
CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE A BUGETULUI LOCAL PERIOADA 2014-2030
REGISTRU DE EVIDENTA a garantiilor localea unitatii administrativ-teritoriale

INDICATORI CU PRIVIRE LA EXECUTIA
BUGETELOR LOCALE - ANUL 2013

INDICATORI

INDICATORI CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETELOR LOCALE - TRIMESTRUL IV 2012

INDICATORI

PROIECTE ALE BUGETULUI NOIEMBRIE 2011

1. BUGET CHELTUIELI
1. BUGET VENITURI
1. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2011
2. BUGET CHELTUIELI
2. BUGET VENITURI
2. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2011
BILANT 30.09.2011
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 SECTIUNEA DEZVOLTARE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 SECTIUNEA FUNCTIONARE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2011
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2011
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2011
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2011
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2011
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2011
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 30.09.2011
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2011
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2011
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 30.09.2011
SITUATIA ACTIVITATILOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA 30.09.2011
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
VENITURI SI CHELTUIELI

 

PROIECTE ALE BUGETULUI MARTIE 2011

BILANT 31.12.2010
BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE PE ANUL 2011
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2011
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2011
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 SECTIUNEA FUNCTIONARE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011
PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2011 FINANTAT DIN VENITURI BUGET LOCAL
REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE DIRECTE

 

Bugetul Primariei Municipiului Tulcea pe anul 2005 Bugetul Primariei Municipiului Tulcea pe anul 2005 Bugetul Primariei Municipiului Tulcea pe anul 2005
Bugetul Primariei Municipiului Tulcea pe anul 2006 Bugetul Primariei Municipiului Tulcea pe anul 2006 Bugetul Primariei Municipiului Tulcea pe anul 2006
Bugetul Primariei Municipiului Tulcea pe anul 2007 Bugetul Primariei Municipiului Tulcea pe anul 2007 Bugetul Primariei Municipiului Tulcea pe anul 2007
Bugetul Primariei Municipiului Tulcea pe anul 2008 Bugetul Primariei Municipiului Tulcea pe anul 2008 Bugetul Primariei Municipiului Tulcea pe anul 2008
Credite Interne 2008  Credite Interne 2008 Credite Interne 2008
Fond Rulment 2007 Fond Rulment 2007 Fond Rulment 2007
Fond Rulment 2008 Fond Rulment 2008 Fond Rulment 2008