Compartimentul Asociaţii de Proprietari este subordonat Direcţiei Administraţie

Publică Locală şi are in principal următoarele atribuţiuni:

1. Sprijină şi indrumă asociaţiile de locatari pentru a se reorganiza în asociaţii de proprietari în conformitate cu prevederile legale în vigoare .

2. Sprijină activitatea asociaţiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

3. Organizează şi sprijină comitetele de inţiativă pentru convocarea adunării generale în vederea dezbaterii unor probleme ivite în activitatea asociaţiilor, în situaţia în care comitetul executiv şi preşedintele nu-şi indeplinesc obligaţiile legale sau vor organizarea de noi alegeri.

4. Convoacă şedinţele şi seminariile de instruire cu preşedinţii şi administratorii asociaţiilor aflate în evidenţa compartimentului.

5. Indrumă şi sprijină reprezentanţii asociaţiilor de proprietari în problemele organizatorice , relaţiile cu terţii, conflicte cu proprietarii membri ai asociaţiilor.

6. Efectuează control financiar-contabil conform art.55 din H.G.1588/2007 la solicitarea Biroului de investigare a fraudelor din cadrul Poliţiei Municipiului Tulcea precum şi la solicitarea unor grupuri de proprietari din cadrul asociaţiilor şi pe bază de grafic.

7. Sesizează organele în drept, în situaţia descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune, indrumă comitetul executiv şi sprijină concret pentru a folosi căile legale de recuperare a prejudiciului şi a acţiona în justiţie pe cei vinovaţi.

8. Primeşte şi răspunde la sesizările proprietarilor organizaţi în asociaţii de proprietari.

9. Participă la instruirea persoanelor fizice agreate de comitetele executive ale asociaţiilor pentru funcţia de administrator şi administrator-contabil.

10. Participă la definitivarea atestării persoanelor fizice agreate de comitetele executive ale asociaţiilor pentru funcţia de administrator şi administrator – contabil.

11. Indrumă şi sprijină reprezentanţii asociaţiilor de proprietari în vederea recuperării datoriilor de la rău-platnici, inclusiv prin acţionarea acestora în instanţă.

12. Aplică sancţiunile contravenţionale pentru faptele şi în cazurile prevăzute de lege.
13. Indrumă şi sprijină reprezentanţii asociaţiilor de proprietari în vederea inscrierii in programul privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.

14. Distribuie materiale informative de interes pentru asociaţiile de proprietari.

15. Păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare.

16. Duce la îndeplinire şi alte atribuţii dispuse de către Primar şi Consiliul Local.