HCL 251/2009 HOTARAREA privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE LOCUINTE”- Extravilan Tarla 41, Parcela 756 Tulcea a Regulamentului Local de Urbanism aferent si includerea in intravilan a terenului de 5000 mp in trupul izolat “Sorlopciu- Hortolomei”
     
HCL 252/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „INSTALARE PARC EOLIAN, REABILITARE DRUMURI DE EXPLOATARE, CONSTRUIRE CAI DE ACCES SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA”, com. Valea Nucarilor, com. Nufarul, mun. Tulcea, judetul Tulcea si a Regulamentului Local de urbanism aferent. Amplasamentele din extravilan Tulcea sunt: T 299, A 4739/3; T 251, A 4191/6; T 249, A 4184/13; T 252, A 4193/1, A 4193/4, A 4193/8, A 4193/14; T 254, A4200
     
HCL 253/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DE DETALIU - “CONSTRUIRE GARAJ P+1 SI EXTINDERE GARAJ P+M ” –Str.Erou Demetriade nr.53 loturile 7a si 7b Tulcea
     
HCL 254/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DE DETALIU - “LOCUINTA P+1E+M ” –Str.Forestierului nr. 17, Municipiul Tulcea
     
HCL 255/2009 HOTARAREA privind asigurarea garantiei pentru cofinantarea proiectului de investitii “Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata
din judetul Tulcea”
     
HCL 256/2009 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
     
HCL 257/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA LA PROCEDURA DE LICITATIE ÎN VEDEREA INCHIRIERII STATIEI DE POMPARE LAC CIUPERCA, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 258/2009 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
     
HCL 259/2009 HOTARAREA privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010
     
HCL 260/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU INCHIRIERE EUROPUBELE DE 240 L SI EUROCONTAINERE DE 1.1 MC
     
HCL 261/2009 HOTARAREA privind transformarea tarifului pentru colectarea si transportul la rampa ecologica a deseurilor menajere, inerte, vegetale, animaliere si voluminoase de la populatie din tariful de 59.84 lei/ mc in tariful de 139.80 lei/tona
     
HCL 262/2009 HOTARAREA privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2009, de persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 263/2009 HOTARAREA privind prelungirea valabilitatii Hotarârii Nr. 187 / 18.12.2008 a Consiliului Local Municipal Tulcea privind aprobarea transportului gratuit pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Tulcea în anul 2009
     
HCL 264/2009 HOTARAREA privind prelungirea valabilitatii Hotarârii Consiliului Local Municipal Tulcea Nr. 111 / 28.05.2009 privind acordarea gratuitatii pe mijloacele de transport în comun pentru reprezentantii “Ligii nationale a luptatorilor pentru victoria revolutiei române din 22 decembrie 1989 si cinstirea eroilor martiri Tulcea”
cu domiciliul în municipiul Tulcea în anul 2009
     
HCL 265/2009 HOTARAREA privind aprobarea gratuitatilor si pretului unei calatorii cu mijloacele de transport naval pe relatia municipiul TULCEA - suburbia TUDOR VLADIMIRESCU si retur
     
HCL 266/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC G0, STRADA ISACCEI NR.4, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 267/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC G2, SCARA B+C, STRADA GARII NR.5, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 268/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC TAVS , STRADA POTCOVARI NR.1, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 269/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC S3, SCARA A+B, STRADA 14 NOIEMBRIE NR.6, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 270/2009 HOTARAREA privind transmiterea spre folosinta , catre S.C AQUASERV S.A TULCEA , a autospecialei macara AMT 125, numar de identificare 83752, numar de inmatriculare TL-02-PSF, culoare galben, numar de omologare JD57120011I9303/1989, complet echipata.
     
HCL 271/2009 HOTARAREA privind includerea in domeniul privat al municipiului a 2 loturi de teren, in suprafata totala de 2,25mp, situate in Tulcea, strada Orizontului la intersectia cu strada Alexandru cel Bun si darea in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A., pentru amplasarea a unui post de transformare aerian si a unui stalp LEA MT
     
HCL 272/2009 HOTARAREA privind transmiterea fara plata in proprietatea Parohiei “Sfanta Treime” a terenului in suprafata de 1.904 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, strada Iuliu Maniu nr.33A
     
HCL 273/2009 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada Pacii nr.107, de la 507,97 mp la 791 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 274/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 15,37mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea, situat in Str. Miron Costin, bl. K3, sc.A, ap.1, parter, pentru construire si inchidere balcon
     
HCL 275/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 15,08 mp, teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str.1848 nr.19,
bl.11, sc.B, ap.3, pentru extindere spatiu comercial si aprobarea PUD “AMENAJARE SPATIU COMERCIAL cu EXTINDERE si ACCES din EXTERIOR”
     
HCL 276/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DE DETALIU - “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR ” –Str.Gavrilov Corneliu nr.176,bl.A10,sc.A,ap.4 Tulcea
     
HCL 277/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DE DETALIU - “MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL ” –STR.BABADAG NR.7,BL.3,SC.A TULCEA
     
HCL 278/2009 HOTARAREA PRIVIND ÎNREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULARII
     
HCL 279/2009 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATILE EDILITAR-GOSPODARESTI DIN MUNICIPIUL TULCEA APROBAT PRIN H.C.L. NR. 164/2008
     
HCL 280/2009 HOTARAREA PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE ALE SECRETARULUI MUNICIPIULUI TULCEA, DOAMNA JURIST BRUDIU MARIA, PE ANUL 2009
     
HCL 281/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DE DETALIU - “LOCUINTA” –STR.TRAIAN NR.10 BIS TULCEA
     
HCL 282/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ” LOCUINTA P+1” Strada Lacului Nr.25 Tulcea
     
HCL 283/2009 HOTARAREA privind plata din bugetul local a energiei termice catre SC Energoterm SA datorata de Asociatia persoanelor cu handicap C.R.I.S.P. Tulcea
     
HCL 284/2009 HOTARAREA PRIVIND ANGAJAREA MEDIATORULUI SCOLAR IN CADRUL SCOLII DE ARTE SI MESERII NR. 3 TULCEA, GRUP SCOLAR “ANGHEL SALIGNY” TULCEA, SCOALA CU CLASELE I – VIII “IOAN NENITESCU” TULCEA SI SCOALA CU CLASELE I – VIII “I.L.CARAGIALE” TULCEA
     
HCL 285/2009 HOTARAREA Pentru aprobarea actualizarii Studiului de Fezabilitate pentru proiectul major “REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA” si a indicatorilor tehnico-economici, pentru Municipiul Tulcea