HCL 201/2009 HOTARAREA privind darea in administrare catre S.C. AQUASERV S.A. TULCEA a trei loturi de teren, din domeniul public al municipiul Tulcea, pe durata derularii proiectului „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”
     
HCL 202/2009 HOTARAREA privind includerea in domeniul public al municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 2.040mp, pe care se afla rezervorul de inmagazinare a apei potabile, situat in zona Peco-cota 110 si darea acestuia in administrarea SC AQUASERV SA, in vederea derularii proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemului de apa
si apa uzata in judetul Tulcea”
     
HCL 203/2009 HOTARAREA privind modificarea suprafetei de teren, apartinand domeniului privat al municipiului, situata in Tulcea, zona Dallco, subzona “D2”, numar sector cadastral 26.139 conform masuratorilor cadastrale de la 3.351,28 mp la 3.379 mp si parcelarea acesteia in trei loturi, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 204/2009 HOTARAREA privind modificarea suprafetei imobilului “Stadionul sindicatelor” de la pozitia 488 din inventarul domeniului public, conform masuratorilor topo cadastrale - de la 7.400mp la 22.600mp si inscrierea adresei imobilului - strada Granitului nr.1, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 205/2009 HOTARAREA privind modificarea suprafetei imobilului “Dispecerat pentru colectarea si transportul gunoiului menajer” de la pozitia 996 din inventarul domeniului public, conform masuratorilor topo cadastrale - de la 3.650mp la 6.119mp si corectarea adresei din strada Orizontului nr.10 in strada Orizontului nr.211, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 206/2009 HOTARAREA pentru modificarea si completarea “REGULAMENTULUI PRIVIND VÂNZAREA TERENURILOR PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI TULCEA”, aprobat prin H.C.L. nr. 275/2005
     
HCL 207/2009 HOTARAREA privind vanzarea a 4 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, concesionate, in suprafata totala de 4.095,14 mp, care au alta destinatie decat pentru constructia de locuinte
     
HCL 208/2009 HOTARAREA privind inchirierea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 122,5 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, strada 1848, in spatele blocului 16, sc. A, pentru amenajarea unei parcari de resedinta
     
HCL 209/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 1647mp, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, situat in Tulcea, strada Viticulturii FN, pentru construire pensiune, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Instructiunilor de participare la licitatie, PUZ “Construire Pensiune Turistica P+3E” si a Regulamentului local de urbanism aferent
     
HCL 210/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 32,065 mp, teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Babadag, nr. 16, bl. 10, sc. B, pentru extindere spatiu comercial si aprobarea PUD “AMENAJARE SPATIU COMERCIAL SI EXTINDERE”
     
HCL 211/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 16,70 mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea, str. Plevnei, nr. 47, bl. D8, sc. B, ap. 1, pentru extindere sediu firma si aprobarea PUD “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”
     
HCL 212/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 9,03 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.Isaccei nr.13, bl.I-5, sc.B, ap.1, pentru extindere spatiu comercial existent si aprobarea PUD “EXTINDERE si REAMENAJARE SPATIU COMERCIAL”
     
HCL 213/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 5,21 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.Isaccei nr.13, bl.I-5, sc.A, ap.3, pentru extindere spatiu comercial existent si aprobarea PUD “EXTINDERE si REAMENAJARE SPATIU COMERCIAL”
     
HCL 214/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ” LOCUINTA P+1E SI ÎMPREJMUIRE” Sola 18, Parcela 268 (Zona Livezilor), Tulcea si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
     
HCL 215/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - “SPALATORIE AUTO“ - Strada Isaccei Nr. 179
     
HCL 216/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE INTERVENTII PE TIMP FRIGUROS IN MUNICIPIUL TULCEA IN PERIOADA 15.11.2009 – 15.03.2010
     
HCL 217/2009 HOTARAREA privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare si aprobarea Regulamentului Intern ale Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 218/2009 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR.262/27.09.2007
     
HCL 219/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “REABILITARE CAMIN INTERNAT SI CANTINA SCOALA COLEGIUL « BRAD SEGAL » MUNICIPIUL TULCEA"
     
HCL 220/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “REABILITARE CLADIRE CORP B LICEUL DE ARTA GEORGE GEORGESCU MUNICIPIUL TULCEA"
     
HCL 221/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “REABILITARE CANTINA LICEUL PEDAGOGIC MUNICIPUL TULCEA "
     
HCL 222/2009 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE „PIATA SF. GHEORGHE” PIETEI AGROALIMENTARE „PIATA NOUA” DIN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 223/2009 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 224/2009 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2009 si a bugetului la activitatile autofinantate de învatamânt
     
HCL 225/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC G1, STRADA GARII NR.1, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 226/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC A7, STRADA GAVRILOV CORNELIU NR.318, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 227/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC F3, STRADA GRIGORE ANTIPA NR.8, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 228/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC 38, STRADA GRADINARILOR NR.52, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 229/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC A5-G, STRADA GAVRILOV CORNELIU NR.314, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 230/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC A6-G, STRADA GAVRILOV CORNELIU NR.316, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 231/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC D10, STRADA PLEVNEI NR.48, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 232/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC C8, STRADA PLEVNEI NR.55, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 233/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC G5, SCARA A+B+C, STRADA GARII NR.11, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 234/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC G3, SCARA A+B+C, STRADA GARII NR.7, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 235/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC G4, SCARA A+B+C, STRADA GARII NR.9, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 236/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE PENTRU BLOC G6, SCARA A+B, STRADA GARII NR.13, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 237/2009 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “CONTORIZARE ALIMENTARE CU APA LA NIVEL SCARA BLOC SI CASE PARTICULARE, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 238/2009 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE STATIE DE POMPARE APE PLUVIALE SP III, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 239/2009 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REAMENAJARE SI REECHIPARE STATIE DE POMPARE APE PLUVIALE SPI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 240/2009 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE ALIMENTARE CU APA MUNICIPIUL TULCEA, ETAPA A-I-A, TRONSON II”
     
HCL 241/2009 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE RETELE CANALIZARE ETAPA A II – A, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 242/2009 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE RETELE ALIMENTARE CU APA ETAPA A II – A, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 243/2009 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ANALIZOR GAZE ARSE CAF 50GCAL/H”
     
HCL 244/2009 HOTARÂREA privind modificarea si completarea HCL nr. 172/30.09.2009 privind preluarea in domeniul privat al localitatii a terenului in suprafata de 2.891,41 mp, situat in municipiul Tulcea, str. Portului nr. 15, sector cadastral nr. 24.9
     
HCL 245/2009 HOTARAREA pentru modificarea pozitiilor 966 si 967 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” cu privire la inregistrarea locatiilor si a suprafetelor aferente Colegiului “Brad Segal"
     
HCL 246/2009 HOTARAREA privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Tulcea a terenului (Lotul 2-Parcela D2) in suprafata de 1.451mp, situat in Tulcea, zona Dallco, strada Atelierelor, sector cadastral 26.139 si darea in folosinta gratuita a acestuia catre Asociatia Romana pentru Reciclare-RoREC Bucuresti
     
HCL 247/2009 HOTARAREA privind trecerea din domeniul privat al municipiului in domeniul public al municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 13,75mp, situat in Tulcea,
str. Babadag nr.163 si concesionarea acestuia prin incredintare directa Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru un post de transformare
     
HCL 248/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 21,7 mp, teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, in spatele Complexului “Pelican”, pentru acces secundar spatiu comercial si depozit si aprobarea PUD “SPATIU de DEPOZITARE si ACCES”
     
HCL 249/2009 HOTARÂREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 21,7 mp, teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, in spatele Complexului “Pelican”, pentru acces secundar spatiu comercial si depozit si aprobarea PUD “SPATIU de DEPOZITARE si ACCES”
     
HCL 250/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 3,00 mp, teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str. 1848, bl. 2A, sc. D, ap.3, pentru amenajare acces spatiu comercial si aprobarea PUD “AMENAJARE ACCES SECUNDAR PENTRU PERSONAL”