HCL 151/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 3181,11mp, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, situat in Tulcea, strada Viticulturii FN, pentru destinatia de showroom, spalatorie si parc auto si aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 152/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 10,25mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr. 101, bl. A3, sc. B, ap. 4, pentru extindere cladire spatiu comercial si aprobare PUD “AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”
     
HCL 153/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ” STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI SI AMPLASARE SKID AUTO”- Strada Prislav Nr. 149 Tulcea si Regulamentul Local de Urbanism aferent
     
HCL 154/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”GARAJ AUTO ”Strada Sabinelor Nr.5( spate bloc E4) Tulcea
     
HCL 155/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”MANSARDARE CORP C2 (ANEXA ) REFACERE FATADA SI ACOPERIS C1 LOCUINTA SI CONSTRUIRE GARAJ AUTO” Strada Gloriei Nr.14 bis Tulcea
     
HCL 156/2009 HOTARAREA privind modificarea Statului de functii al Directiei de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea
     
HCL 157/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII ASOCIATIEI SPORTIVE FOTBAL CLUB “DELTA” TULCEA LA CAPITALUL SOCIAL AL S.C. F. C. DELTA TULCEA S.A.
     
HCL 158/2009 HOTARAREA PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. F. C. DELTA TULCEA S.A.
     
HCL 159/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ”ANSAMBLU DE LOCUINTE REZIDENTIALE CU REGIM DE ÎNALTIME MAXIM P+2+M” si Regulamentul Local aferent - Strada LIVEZILOR FN – TARLA 18, A 246,247, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 160/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”DEPOZIT PRODUSE ALIMENTARE SI SECTIE DE TRANSARE”Strada Forestierului FN, municipiul Tulcea
     
HCL 161/2009 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
     
HCL 162/2009 HOTARAREA privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea, ca urmare a reorganizarii activitatii prin transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale
     
HCL 163/2009 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
     
HCL 164/2009 HOTARAREA privind utilizarea fondului de rezerva bugetara
     
HCL 165/2009 HOTARAREA PENTRU APROBAREA PRETURILOR LA ENERGIA TERMICA, PERCEPUTE DE S.C.ENERGOTERM S.A. TULCEA
     
HCL 166/2009 HOTARAREA PENTRU APROBAREA PRETURILOR PENTRU ENERGIA TERMICA, PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.R.L. SUCURSALA TULCEA
     
HCL 167/2009 HOTARAREA schimbarea destinatiei Centralei Termice din cadrul Scolii de Arte si Meserii nr.3 – Corp B, str. Avram Iancu nr. 61, in Sala de Intruniri
     
HCL 168/2009 HOTARAREA privind acordul de principiu pentru trecerea, fara plata, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului-Directia Judeteana pentru Tineret Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local Tulcea, a Centrului de agrement Bididia, situat in Municipiul Tulcea, strada Elizeului, nr. 70, Judetul Tulcea
     
HCL 169/2009 HOTARAREA PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA, AGENTIEI NATIONALE PENTRU LOCUINTE, A TERENULUI PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII , IN SUPRAFATA DE 3.040 MP. SITUAT IN TULCEA, STRADA SPITALULUI, PE TOATA DURATA EXECUTARII CONSTRUCTIEI, CU ASIGURAREA DIN BUGETUL LOCAL A COSTULUI UTILITATILOR AFERENTE OBIECTIVULUI ,, LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII,STRADA SPITALULUI, SCARA A SI B”
     
HCL 170/2009 HOTARAREA PRIVIND PRELUAREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA SI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ LOCUINTE BLOC B4, STR. BABADAG NR. 15, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 171/2009 HOTARAREA privind includerea in domeniul public al municipiului Tulcea, a toaletei publice in suprafata de 64 mp teren, situata in Parcul Monument, strada Gloriei
     
HCL 172/2009 HOTARAREA privind preluarea in domeniul privat al localitatii a terenului in suprafata de 2.891,41mp, situat in municipiul Tulcea, strada Portului, nr.15,
sector cadastral nr. 24.9
     
HCL 173/2009 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada Rahovei nr.32, de la 291,17 mp la 377 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 174/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie, a terenului din domeniul public al localitatii in suprafata de 620mp, situat in Tulcea, tarlaua 68, parcela 2058, pentru amplasarea unui turn de telefonie mobila G.S.M., aprobarea: PUZ “INSTALARE STATIE DE EMISIE RECEPTIE ORANGE”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 175/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 43,23mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, Str Alunisului, nr. 2A, pentru extindere cladire spatiu de alimentatie publica, in cadrul obiectivului “EXTINDERE CU MODERNIZARE SPATIU EXISTENT P+2E SI CONCESIONARE TEREN”
     
HCL 176/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 24,57mp, teren din domeniul privat al municipiului Tulcea, strada Victoriei nr.53, bl. 4, sc.A, ap.2, pentru amenajare spatiu comercial, si aprobarea PUD “AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU EXTINDERE SI ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 177/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 13,86 mp, teren din domeniul privat al municipiului Tulcea, str. Isaccei, nr. 33, bl. I9, sc. A, ap. 3, pentru extindere sediu firma si aprobarea PUD “ EXTINDERE SEDIU FIRMA EXISTENT
     
HCL 178/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 8,77 mp, teren din domeniul privat al municipiului Tulcea, str. Navalistilor, nr. 7(fosta Taberei nr. 38), bl. 100, sc. B, ap. 1, Tulcea, pentru construire si inchidere balcon si aprobarea PUD “CONSTRUIRE SI INCHIDERE BALCON”
     
HCL 179/2009 HOTARAREA privind darea in folosinta gratuita a terenului din domeniul public al municipiului Tulcea in suprafata de 225mp, situat in tarlaua 68, parcela 2058, pentru amplasarea unui turn de radiocomunicatii digitale mobile R.M.R. si aprobarea: P.U.Z. ” TURN METALIC DE 50M NECESAR SISTEMULUI NATIONAL DE RADIOCOMUNICATII DIGITALE MOBILE R.M.R.” , Extravilan Tulcea T68, P2058
     
HCL 180/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE LOCUINTE”, STR. ISACCEI FN; T-20; P-288; NR. CADASTRAL 5390, INTRAVILAN MUNICIPIUL TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT
     
HCL 181/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” LOTIZARE IN CARTIERUL MESTECENI” SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 182/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ” AMPLASARE PARC EOLIAN” Extravilan, T 248 P 4426 Tulcea si Regulamentul Local de Urbanism aferent
     
HCL 183/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ” LOCUINTA UNIFAMILIALA”-Strada Spitalului Nr.42 Tulcea
     
HCL 184/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - “REABILITARE INTERNAT SI CANTINA SCOALA -COLEGIUL BRAD SEGAL“ - Strada Babadag Nr. 146 , Tulcea
     
HCL 185/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “REABILITARE CAMIN INTERNAT SI CANTINA SCOALA COLEGIUL « BRAD SEGAL », MUNICIPIUL TULCEA" SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 186/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “REABILITARE CLADIRE – CASA MEMORIALA CONSTANTIN GAVENEA, STR. 24 IANUARIE NR.23, TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 187/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA IN MUNICIPIUL TULCEA APROBAT PRIN H.C.L nr.165/2008
     
HCL 188/2009 HOTARAREA privind retragerea municipiului Tulcea din Asociatia de Dezvoltare Interjudeteana a Infrastructurii de Deseuri menajere Tulcea
     
HCL 189/2009 HOTARAREA privind deplasarea unei delegatii din partea Primariei Municipiului Tulcea in localitatea Izmail – Ucraina, in perioada 2 – 4 octombrie 2009
     
HCL 190/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - “ATELIER SI DEPOZIT“ str. Isaccei Nr. 115, Municipiul Tulcea
     
HCL 191/2009 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
     
HCL 192/2009 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
     
HCL 193/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA COFINANTARII PROIECTULUI « PAS DECISIV IN CARIERA TA« DERULAT DE CATRE COLEGIUL TEHNIC «HENRI COANDA « TULCEA
     
HCL 194/2009 HOTARAREA privind aprobarea studiului de oportunitate privind reevaluarea necesitatilor investitionale, pentru serviciul de iluminat public în Municipiul Tulcea si a actului aditional la contractul de concesiune nr. 23515 din 24.08.2006
     
HCL 195 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “RACORD TERMIC”
     
HCL 196/2009 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “DEVIERE CONDUCTA CANALIZARE MENAJERA + CANALIZARE PLUVIALA”
     
HCL 197/2009 HOTARAREA privind aprobarea propunerii de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii în domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, situate in Tulcea, strada Elizeului, nr. 28
     
HCL 198/2009 HOTARAREA privind aprobarea propunerii de transmitere a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, situat in Tulcea, strada Isaccei, nr. 18
     
HCL 199/2009 HOTARAREA privind aprobarea propunerii de transmitere a unor bunuri imobile
din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteana de Tineret Tulcea, în domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
     
HCL 200/2009 HOTARAREA privind darea in administrare catre S.C. AQUASERV S.A. TULCEA a terenului in suprafata 9,72 ha (parcela 2469-tarlaua 101), din domeniul public al municipiului Tulcea, in vederea construirii unei statii de epurare in cadrul Contractului de lucrari 4 – Statie noua de epurare in aglomerarea Tulcea