HCL 101/2009 HOTARAREA privind includerea in domeniul public al municipiului Tulcea a unui numar de 12 parcari
     
HCL 102/2009 HOTARAREA pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unui numar de 8 apartamente din blocul B4, scara B, strada Babadag,
nr.15, Tulcea si a Instructiunilor de organizare si desfasurare a licitatiei
     
HCL 103/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 1,55 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.Navalistilor nr.3, bl.N2, sc.A, ap.2, pentru construire balcoane si aprobarea PUD “ Construire si inchidere balcon”
     
HCL 104/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”EXTINDERE PENSIUNE P+1+M ”Strada Isaccei Nr.56 Tulcea
     
HCL 105/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”DEPOZITE DE MATERIALE”STRADA TABEREI NR.25 TULCEA
     
HCL 106/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”EXTINDERE IMOBIL PENTRU SPATIU COMERCIAL , BIROURI, LOCUINTA” STRADA 24 IANUARIE NR. 13 TULCEA
     
HCL 107/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND REEVALUAREA NECESITATILOR INVESTITIONALE, PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC, IN MUNICIPIUL TULCEA SI A ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 23515 DIN 24.08.2006
     
HCL 108/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA ACTELOR ADITIONALE LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.29865 / 05.10.2005
     
HCL 109/2009 HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 110/2009 HOTARAREA privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2009, de persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 111/2009 HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA GRATUITATII PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PENTRU REPREZENTANTII „LIGII NATIONALE A LUPTATORILOR PENTRU VICTORIA REVOLUTIEI ROMÂNE DIN 22 DECEMBRIE 1989 SI CINSTIREA EROILOR MARTIRI TULCEA”, CU DOMICILIUL ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ÎN ANUL 2009
     
HCL 112/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 113/2009 HOTARAREA PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU INITIEREA UNUI STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA UNEI FACILITATI TIP WTE (WASTE TO ENERGY = DESEU ÎN ENERGIE) ÎN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 114/2009 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 115/2009 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
     
HCL 116/2009 HOTARAREA Privind analiza si aprobarea Strategiei de Tarifare pentru apa potabila si canalizare în Municipiul Tulcea conform Contractului de Finantare din Fonduri de Coeziune nr. 91802 / 09.10.2008
     
HCL 117/2009 HOTARAREA privind schimbarea destinatiei locuintelor (tronson A si B pe o suprafata de 3.040 mp) ce se vor realiza in Tulcea, strada Spitalului, F.N., din locuinte proprietate privata construite prin credit ipotecar in locuinte pentru tineri destinate inchirierii
     
HCL 118/2009 HOTARAREA privind includerea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata totala de 18.872 mp situat in Tulcea, strada Elizeului nr. 44
     
HCL 119/2009 HOTARAREA privind aprobarea rapoartelor de evaluare si a documentatiei de licitatie pentru terenurile scoase la vanzare prin HCL nr.54/2009
     
HCL 120/2009 HOTARAREA privind preluarea in domeniul privat al localitatii a terenului in suprafata de 40,00 mp situat in Tulcea, str. Unirii, intre blocurile M1 si B1 (Panait Cerna), Judetul Tulcea si inchirierea prin licitatie a acestuia, avand destinatia de comert
     
HCL 121/2009 HOTARAREA privind inchirierea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 56,25mp, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, situat in Tulcea Aleea Metalurgistilor nr.16, pentru 5 locuri de parcare
     
HCL 122/2009 HOTARAREA privind trecerea terenului in suprafata de 160,15 mp din domeniul public si din administrarea S.C. Agropiete S.A.Tulcea in domeniul privat al localitatii si in administrarea DIAP Tulcea si concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata totala de 270,23 mp, din domeniul privat al municipiului, situat in strada Isaccei, FN, Piata Veche Tulcea, judetul Tulcea, pentru realizarea de spatii comerciale si aprobarea Studiului de oportunitate precum si PUD-„ MODERNIZARE PLATFORMA VEST DIN PIATA VECHE”
     
HCL 123/2009 HOTARAREA privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 26,78 mp, situat in Tulcea, str. Isaccei nr.12, concesionarea prin incredintare directa a acestei suprafete de teren, pentru extindere prin supraetajare constructie existenta si aprobare P.U.D. “SUPRAETAJARE CLADIRE EXISTENTA”
     
HCL 124/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 26,33mp, teren din domeniul privat al municipiului Tulcea, situat in Tulcea, str. 1848, nr. 13, bl. 6, sc. B ap.6, pentru extindere si amenajare spatiu comercial si aprobare P.U.D. “ EXTINDERE SI AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 125/2009 HOTARAREA pentru modificarea si completarea HCL nr. 65/2005 privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 19,80 mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea si aprobarea PUD “Schimbare acces si destinatie garaj in atelier confectii” str. Sabinelor, in spatele blocului E3, Tulcea
     
HCL 126/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ” SHOWROOM, SPALATORIE SI PARC AUTO” -TULCEA, STRADA VITICULTURII FN SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 127/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”CENTRU DE DIALIZA TULCEA ” STRADA 1848 NR.32 - INCINTA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA TULCEA
     
HCL 128/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”LOCUINTA P+M ”Strada Barajului Nr.28 Tulcea
     
HCL 129/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”LOCUINTA P+M ”Strada Elizeului Nr.1 Tulcea
     
HCL 130/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - “CONSTRUIRE DE LOCUINTE ” -SOLA 18, PARCELA 267 ( ZONA LIVEZILOR) TULCEA
SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 131/2009 HOTARAREA privind includerea in domeniul privat al localitatii a terenului in suprafata de 1.879,50 mp situat in Tulcea, str. Mahmudiei, FN, cu destinatia de
“Platforma comercializare lemne foc”
     
HCL 132/2009 HOTARAREA privind trecerea din domeniul public al localiatii in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 3.000 mp, situat in Tulcea, str. Isaccei- Parc Lac Ciuperca, pentru realizarea obiectivului "Bazin de inot"
     
HCL 133/2009 HOTARAREA privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii – CNI- SA a terenului in suprafata de 3.000 mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea, pe toata durata construirii obiectivului „Bazin de Inot”
     
HCL 134/2009 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
     
HCL 135/2009 HOTARAREA privind utilizarea fondului de rezerva bugetara
     
HCL 136/2009 HOTARAREA privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 137/2009 HOTARAREA privind suspendarea pana la 31.12.2009 a aplicarii prevederilor HCL nr. 282/23.12.2004 privind stabilirea tarifului pentru libera trecere in Municipiul Tulcea, modificata si completata prin HCL nr. 185/18.12.2008, pentru transportatorii de persoane cuprinsi in “Programul interjudetean de transport”
     
HCL 138/2009 HOTARAREA privind aprobarea tarifului pentru folosirea toaletelor publice situate in Piata Mircea cel Batrin si Parcul Monument
     
HCL 139/2009 HOTARAREA privind cofinantarea proiectului de investitii “Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata din judetul Tulcea”
     
HCL 140/2009 HOTARAREA PENTRU APROBAREA PRETURILOR PENTRU ENERGIA TERMICA, PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.R.L. SUCURSALA TULCEA
     
HCL 141/2009 HOTARAREA privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. AGROPIETE S.A Tulcea cu suma de 300.000 lei
     
HCL 142/2009 HOTARAREA privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A Tulcea cu suma de 130.000 lei
     
HCL 143/2009 HOTARAREA privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea cu suma de 200.000 lei
     
HCL 144/2009 HOTARAREA pentru modificarea si completarea HCL nr. 122/25.06.2009 privind trecerea terenului in suprafata de 160,15 mp din domeniul public si din administrarea S.C. Agropiete S.A.Tulcea in domeniul privat al localitatii si in administrarea DIAP Tulcea si concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata totala de 270,23 mp, din domeniul privat al municipiului, situat in strada Isaccei, FN, Piata Veche Tulcea, judetul Tulcea, pentru realizarea de spatii comerciale si aprobarea Studiului de oportunitate precum si PUD-„ MODERNIZARE PLATFORMA VEST DIN PIATA VECHE”
     
HCL 145/2009 HOTARAREA pentru modificarea art.1 din HCL nr. 259/2005 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 274mp din domeniul privat al municipiului Tulcea, pentru amenajarea unui spatiu comercial, str.Taberei FN, si aprobarea:PUD “Amenajarea unei constructii pentru desfasurarea activitatii de comert”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea licitatiei
     
HCL 146/2009 HOTARAREA pentru modificarea listei anexa la HCL nr. 81/2008 privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea in domeniul public al statului a locuintelor ANL din Cartierul Tineretului, situat in Tulcea, intre strada Eternitatii si strada Viticulturii si revocarea HCL nr.196 din 2008
     
HCL 147/2009 HOTARAREA pentru modificarea si completarea anexei A din HCL nr.101/28.05.2009 privind includerea in domeniul public al municipiului Tulcea a unui numar de 12 parcari
     
HCL 148/2009 HOTARAREA privind includerea in domeniul public al municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 1063 mp, aferent “Piata Vest”, situat in Tulcea, strada Constructorilor, FN
     
HCL 149/2009 HOTARAREA privind includerea in domeniul privat al municipiului Tulcea a spatiului cu suprafata utila totala de 22,95 mp, situat in Tulcea, strada Garii nr. 42, bl.21 parter - fatada str. Isaccei
     
HCL 150/2009 HOTARAREA privind vanzarea prin negociere directa a 2 imobile din domeniul privat al municipiului Tulcea, actualilor chiriasi