HCL 51/2009 HOTARAREA privind modificarea si completarea anexei nr. 1-“Lista cu terenurile concesionate, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, care au alta destinatie decat pentru constructii de locuinte, solicitate a fi cumparate ”, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Tulcea nr. 114/24.04.2008 privind vanzarea a 29 loturi de teren, concesionate, in suprafata totala de 12.667,962mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea, care au alta destinatie decat pentru constructia de locuinte
     
HCL 52/2009 HOTARAREA privind revocarea in parte a art. 2 din HCL nr. 128 din 31.05.2007, doar in ceea ce priveste constructia in suprafata de 15,6 mp si aprobarea schimbarii destinatiei centrului de informare turistica in punct incasare libera trecere, situat in municipiul Tulcea str. Babadag (DN22 si E87)
     
HCL 53/2009 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada Prislav nr.80, de la 8,4 mp la 44 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 54/2009 HOTARAREA privind aprobarea vanzarii prin licitatie a terenurilor mai mari de 200 mp, ramase in urma dezmembrarii imobilelor cu destinatia de locuinta, vandute chiriasilor, in baza HCL nr. 102/2004
     
HCL 55/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 648 mp, formata din doua loturi egale de câte 324 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Cimbrului, nr. 11, cu destinatia “construire locuinte pentru tineri cu varsta cuprinsa intre 18 si
35 ani” si aprobarea Studiului de oportunitate
     
HCL 56/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 117 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, situat in Tulcea str.Forestierului FN, in favoarea SC Tulcea Gaz SA, pentru obiectivul “Statie reglare de sector-zona
vest-capacitate 5000Nmc/h”
     
HCL 57/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 23,32 mp, teren
din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.Podgoriilor nr.36, bl.B-1 parter comercial, pentru extindere spatiu comercial existent si aprobarea
PUD “ Extindere spatiu comercial existent”
     
HCL 58/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 8,75mp, din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, Str. Navalistilor (initial Viitorului, nr. 50), bl. B3, sc. B, ap. 5, pentru amenajare salon coafor-frizerie si aprobarea PUD “AMENAJARE SALON COAFOR-FRIZERIE CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 59/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 7,90 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Podgoriilor, nr. 7, bl. G, sc. C, ap. 2, pentru amenajare birouri contabilitate si aprobarea PUD “AMENAJARE BIROURI CONTABILITATE”
     
HCL 60/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL -” CASA DE VACANTA” -TARLA 67, PARCELA 2035 TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A TERENULUI DE 2361,42 MP IN TRUPUL IZOLAT “CASA DE VACANTA STEGARU”
     
HCL 61/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU- ”LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E ( 2 IMOBILE)” -STRADA MIRCEA VODA NR.57A TULCEA
     
HCL 62/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE “REABILITARE CLADIRE SCOLARA CONSTANTIN GAVENEA, MUNICIPIUL TULCEA, JUDETUL TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 63/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A SP1 APE MENAJERE, SPI, SPII, SPIII – APE PLUVIALE, MUNICIPUL TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 64/2009 HOTARAREA privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2009
     
HCL 65/2009 HOTARAREA privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 66/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATILE DESFASURATE DE DIRECTIA POLITIE COMUNITARA PENTRU ORDINE PUBLICA TULCEA
     
HCL 67/2009 HOTARAREA privind deplasarea unei delegatii din partea Primariei Municipiului Tulcea in localitatea Suzhou – China, in perioada 22 – 29 aprilie 2009
     
HCL 68/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI LOCAL DE ACTIUNE „ROMII 2009-2010”
     
HCL 69/2009 HOTARAREA privind acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al statului
si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia pentru Sport a judetului Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 2.200 mp, situat in Tulcea, strada Isaccei nr.18
     
HCL 70/2009 HOTARAREA privind acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea si din administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia pentru Sport a judetului Tulcea, a terenului in suprafata de 3.000 mp, situat in Tulcea , strada Isaccei nr. 20 A
     
HCL 71/2009 HOTARAREA pentru modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 342/19.10.2007 privind concesionarea prin licitatie, a terenului din domeniul privat al localitatii in suprafata de 2.100 mp, situat in Tulcea, str. Bacului, nr. 9, pentru amenajare acostare nave fluviale si aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 72/2009 HOTARAREA privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 142/30.10.2008 pentru acordul de principiu privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea, a imobilului – “Gospodarie agrozootehnica”, situat in Municipiul Tulcea, str. Orizontului FN
     
HCL 73/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 74/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE SI IMBUNATATIREA SERVICIILOR URBANE, INFRASTRUCTURA PUBLICA URBANA, ZONA URBANA VEST MUNICIPIUL TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 75/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE RESPECTIV ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATI, ZONA URBANA VEST MUNICIPIUL TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 76/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “MODERNIZAREA PARCULUI VICTORIA DIN ZONA URBANA VEST MUNICIPIUL TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 77/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU- ”CAPELA MORTUARA ”-STRADA NICOLAE BALCESCU NR. 47 TULCEA
     
HCL 78/2009 HOTARAREA privind contul de executie al bugetului local pe anul 2008
     
HCL 79/2009 HOTARAREA privind rectificarea bgetului local pe anul 2009
     
HCL 80/2009 HOTARAREA PENTRU APROBAREA PRETURILOR PENTRU ENERGIA TERMICA, PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.R.L. SUCURSALA TULCEA
     
HCL 81/2009 HOTARAREA privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,MODERNIZARE COPERTINA EXISTENTA SI INCHIDERE LATERALA SPRE STRADA PACII - PIATA NOUA” si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 82/2009 HOTARAREA PRIVIND PRELUAREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA SI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ LOCUINTE BLOC B4, STR. BABADAG NR. 15, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 83/2009 HOTARAREA pentru acordul de principiu privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în domeniul privat al municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local Tulcea, a terenului in suprafata de 12ha, situat in extravilanul municipiului Tulcea, T.282, P.4461
     
HCL 84/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 54 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Isaccei (fosta parcare ITA), pentru extindere spatiu comercial
     
HCL 85/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a 28 locatii, in suprafata totala de 8,58 mp, teren din domeniul public si privat al localitatii, situate in municipiul Tulcea, conform planurilor de amplasare in zona, pentru montaj cutii stradale tip UPC
     
HCL 86/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL -” CONSTRUIRE LOCUINTE” -TARLA 67,PARCELA 2035 TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A TERENULUI DE 1582 MP IN TRUPUL IZOLAT “LOCUINTE: CRISTEA, GROSU, MANOLE”
     
HCL 87/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ” AMENAJARE SI EXTINDERE CAFE-BAR” -Strada Pacii Nr.193 Tulcea
     
HCL 88/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”BIROURI D+P+3E ”- Strada Iuliu Maniu Nr.18 Tulcea
     
HCL 89/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”AMPLASARE CASA DE BILETE, SALA ASTEPTARE, IMPREJMUIRE DANA DEBARCADER SI AMENAJARE RAMPA LANSARE/ RIDICARE AMBARCATIUNI”, Suburbia Tudor Vladimirescu - Trecere Bac, Tulcea
     
HCL 90/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ AMENAJARE DRUM DE ACCES DE LA STRADA VITICULTURII PANA LA STRADA CERNICA ” teren domeniul public al municipiului Tulcea, str.Viticulturii nr.2,Municipiul TULCEA
     
HCL 91/2009 HOTARAREA PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN CADRUL COMISIEI SOCIO-ECONOMICA DE EXAMINARE SI AVIZARE A IMPLANTARII STRUCTURILOR DE VÂNZARE CU AMANUNTUL CU SUPRAFATA MARE
     
HCL 92/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL “REABILITARE CANTINA LICEUL PEDAGOGIC, MUNICIPUL TULCEA“ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 93/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL “REABILITARE CLADIRE CORP B LICEUL DE ARTA GEORGE GEORGESCU, MUNICIPIUL TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 94/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A LACULUI CIUPERCA, MUNICIPIUL TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 95/2009 HOTARAREA pentru modificarea si completarea art. 1 si art. 2 din HCL nr. 70/26.03.2009 privind acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea si din administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia pentru Sport a judetului Tulcea, a terenului in suprafata de 3.000 mp, situat in Tulcea, strada Isaccei nr. 20 A
     
HCL 96/2009 HOTARAREA pentru modificarea HCL nr. 83/2009 privind corectarea erorii referitoare la natura domeniului municipiului Tulcea in care se va prelua terenul in suprafata de 12ha, situat in Tulcea, T.282, P.4461
     
HCL 97/2009 HOTARAREA privind acordul de principiu pentru efectuarea unui schimb de imobile intre Consiliul Local Tulcea si d-na Ilie Vasilica
     
HCL 98/2009 HOTARAREA privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea, in domeniul public al municipiului, a terenului in suprafata de 243,90mp, aferent PT nr.6, situat in Tulcea strada Spitalului nr.29A si schimbarea destinatiei in sediu administrativ pentru SC Energoterm SA Tulcea
     
HCL 99/2009 HOTARAREA privind acordul pentru preluarea in administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea a trei parcele de teren in suprafata totala de 1.382,32 mp, din domeniul public al judetului Tulcea si din administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, in vederea realizarii a patru parcari si a unui spatiu pentru pubele de gunoi
     
HCL 100/2009 HOTARAREA privind modificarea partiala a amplasamentului terenului concesionat de ARBDD, in baza HCL nr.36/27.11.1992, prevazut pentru realizarea unor locuri de parcare