HCL 01/2009

HOTARAREA PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI SOPOV VLADIMIR
     
HCL 02/2009 HOTARAREA PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNISOAREI DAVIDEANU OANA DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZATIA JUDETEANA TULCEA
     
HCL 03/2009 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 2 PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE , PROTECTIA MEDIULUI ÎNCONJURATOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA
     
HCL 04/2009 HOTARAREA de modificare a Hotararii Consiliului Local nr.30/ 28.08.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009
     
HCL 05/2009 HOTARAREA privind modificarea HCL nr. 87/25.09.2008 privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea si procesarea la rampa ecologica a deseurilor menajere si comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea, incepand cu 01.octombrie.2008
     
HCL 06/2009 HOTARAREA privind modalitatea de acordare a gratuitatii pe mijloacele de transport în comun precum si cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, cât si pentru însotitorii adultilor cu handicap auditiv si mental accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav si accentuat din municipiul Tulcea
     
HCL 07/2009 HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 08/2009 HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 09/2009 HOTARAREA pentru aprobarea modificarii HCL nr.261/27.09.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul major “REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA” si a indicatorilor tehnico-economici, pentru Municipiul Tulcea
     
HCL 10/2009 HOTARAREA privind modificarea si completarea prevederii nr. 4 din cadrul Anexei nr. 1, cuprinzand tarifele pentru serviciul public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropiete S.A., aprobate prin H.C.L. nr. 184/2008
     
HCL 11/2009 HOTARAREA pentru modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 90/25.09.2008 privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru terenurile aprobate spre vanzare, in baza HCL nr. 114/24.04.2008
     
HCL 12/2009 HOTARAREA pentru modificarea si completarea art.8 din HCL nr. 102/2004 privind vanzarea catre chiriasi a imobilelor cu destinatia de locuinta, aflate in domeniul privat al municipiului Tulcea si revocarea HCL nr.91/2008
     
HCL 13/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 1,20 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Viitorului , nr. 11 (fosta Isaccei nr. 34B), bl. 57, sc. C, ap. 3 , pentru construire balcoane si aprobarea PUD “ Construire si inchidere balcoane”
     
HCL 14/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA P+M” intrarea Intrarea Livezilor IV nr. 5 (dupa act Strada Livezilor nr. 3), Tulcea
     
HCL 15/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ANEXE GOSPODARESTI ALE EXPLOATATIEI AGRICOLE” ZONA VITICULTURII, EXTRAVILAN, TARLA 66, PARCELA 2027/2, Tulcea
     
HCL 16/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “MAGAZIN PREZENTARE SI DESFACERE MATERIALE DE CONSTRUCTII” strada Orizontului nr. 296 , Tulcea
     
HCL 17/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “AMENAJARE SEDIU FIRMA SI SERVICII CU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR” strada Babadag nr. 141, bl. 23, sc. A, ap. 1, Tulcea
     
HCL 18/2009 HOTARAREA PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATILE EDILITAR-GOSPODARESTI DIN MUNICIPIUL TULCEA APROBAT PRIN H.C.L NR. 164/2008
     
HCL 19/2009 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 LA H.C.L. NR. 111/2008 PRIVIND ACTIVITATEA DE BLOCARE, RIDICARE, TRANSPORT, DEPOZITARE SI ELIBERARE A VEHICULELOR STATIONATE NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 20/2009 HOTARAREA privind aprobarea tarifelor pentru executarea lucrarilor funerare, de catre agentii economici autorizati, in cimitirul “Eternitatea” si “Eternitatea Nou” din Municipiul Tulcea
     
HCL 21/2009 HOTARAREA pentru completarea , strada Eternitatii, nr. 31 si strada Viticulturii, nr. 6A, judetul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 115/24.04.2008
     
HCL 22/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC, IN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 23/2009 HOTARAREA privind modificarea si completarea anexei nr. 1 - Lista spatiilor comerciale si de prestari servicii ce urmeaza a fi vandute, aprobata prin HCL nr. 66/29.03.2007
     
HCL 24/2009 HOTARAREA pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 din HCL nr. 344/19.12.2007 privind inchirierea parcarilor de resedinta din Municipiul Tulcea
     
HCL 25/2009 HOTARAREA pentru modificarea art.1 din HCL nr. 159/2005 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 371,22mp din domeniul privat al municipiului Tulcea str.Barajului FN, destinat construirii unui depozit si aprobarea:PUD “Concesionare teren pentru construire depozit”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea licitatiei
     
HCL 26/2009 HOTARAREA privind preluarea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 22,21 mp, situat in Tulcea, strada Libertatii nr.82
     
HCL 27/2009 HOTARAREA privind acordul de principiu pentru preluarea obiectivului de investitii “bloc de locuinte”, de la S.C. Alum S.A. Tulcea, situat in Tulcea, str. Isaccei, FN (intre bl. U5 si calea ferata)
     
HCL 28/2009 HOTARAREA privind preluarea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata
de 206,50 mp, situat la intersectia strazii Colinei cu strada Craitelor si darea in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A. a suprafetei
de 16 mp, pentru amplasarea unui post de transformare
     
HCL 29/2009 HOTARAREA privind darea in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A.
a 6 loturi de teren, in suprafata totala de 65mp, in municipiul Tulcea, pentru amplasarea a 6 posturi de transformare
     
HCL 30/2009 HOTARAREA pentru modificarea si completarea HCL nr. 37/28.08.2008 privind
acordul de principiu pentru aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri in suprafata de 50 mp, intre S.C. Deltapan S.A. Tulcea si Municipiul Tulcea, in vederea realizarii sensului giratoriu din intersectia strazilor: Isaccei, 1848 si Victoriei
     
HCL 31/2009 HOTARAREA privind modificarea denumirii si corectarea adresei unitatii de invatamant “Gradinita nr. 16” ce figureaza la pozitia 692 si la pozitia 1079, din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea”
     
HCL 32/2009 HOTARAREA pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 118/2008, cu referire la rectificarea suprafetei de teren a imobilului din strada Alexandru Ciucurencu nr.20, de la 166mp la 171mp
     
HCL 33/2009 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada Rahovei nr.29, de la 228,78mp la 740 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 34/2009 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada Pacii nr.137, de la 1014,72mp la 1391,09 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 35/2009 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada Miron Costin nr.3, de la 179,40 mp la 539 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 36/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 4.521 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Prislav, FN, zona Dallco, Subzona D, parcela D1, cu destinatia “Activitati construire ambarcatiuni, service motoare si ambarcatiuni” si aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare
     
HCL 37/2009 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 32 mp, teren din domeniul public al localitatii, situat in Tulcea, Str. Progresului, nr. 26, pentru instituire zona de protectie
     
HCL 38/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE SPALATORIE SI HALA DEPOZITARE ” strada Viticulturii nr. 2, Tulcea, imobilele cu numerele cadastrale 4321/1/1/1/2, 4321/1/1/3 si 4321/1/1/4
     
HCL 39/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA S+P+1E ” strada Narciselor nr. 6, Tulcea
     
HCL 40/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “COMPLEX LOCUINTE UNIFAMILIALE ” strada Lacului nr. 12, Tulcea
     
HCL 41/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTE ÎN REGIM HOTELIER D+P+7” strada Babadag nr. 125A-127, Municipiul Tulcea
     
HCL 42/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR ” strada Babadag nr. 5, BL. 1, SC. B, AP. 3, Tulcea
     
HCL 43/2009 HOTARAREA privind modificarea HCL nr. 35/2008 privind aprobarea tarifelor activitatii de gestionare si supraveghere a animalelor fara stapan de pe raza municipiului Tulcea, pentru anul 2009
     
HCL 44/2009 HOTARAREA privind necesitatea atestarii administratorilor–contabili la asociatiile de proprietari de pe raza municipilui Tulcea
     
HCL 45/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
„CLADIRE TIPIZATA – MAGAZIN COMERCIAL + ANEXE, ÎMPREJMUIRE, SEMNAL PUBLICITAR”, str. Viticulturii FN, Tarla T- 60, P-1172/2, Municipiul Tulcea
     
HCL 46/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 47/2009 HOTARAREA privind participarea municipiului Tulcea la constituirea „ Asociatiei de Dezvoltare Interjudeteana a Infrastructurii de Deseuri menajere ” Tulcea
     
HCL 48/2009 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 49/2009 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A BUNURILOR REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, STR. IULIU MANIU, P+3E CU 30 U.L., TULCEA”
     
HCL 50/2009 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA OFERTEI DE DONATIE PENTRU UN BUN MOBIL