HCL 201/ decembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 14,60mp, cota indiviza de 2/3 din 21,90mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, Str Maior Andrei Grigore, nr 1, pentru extindere cladire sediu firma , in cadrul obiectivului “CONCESIONARE TEREN PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRMA SI BIROURI”
     
HCL 202/ decembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 6,20mp, din domeniul privat al localitatii, s ituat in municipiul Tulcea, Strada Marasesti, nr 15, bl. 41,sc. A, ap. 4, pentru amenajare birou contabilitate si aprobarea PUD “ A MENAJARE BIROU CONTABILITATE CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 203/ decembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 6,20 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, Aleea Cristina, nr. 3 , bl. 3, sc. A, ap.1, pentru construire balcon si aprobarea PUD “ Construire si inchidere balcon”
     
HCL 204/ decembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 5,25 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Rozmarin, nr. 2 , bl. R1, sc. C, ap.2, pentru construire balcon si aprobarea PUD “ Construire si inchidere balcon”
     
HCL 205/ decembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “HIPERMARKET TIP KAUFLAND” STRADA BARAJULUI FN, TARLA 23, PARCELA 361/1 SI 361/2 TULCEA, A REGULAMENTULUI DE
URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI DE 15600 MP
     
HCL 206/ decembrie2008 HOTARAREA PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU FUNCTIONAREA SEMINARULUI TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF. IOAN CASIAN” CA UNITATE DE ÎNVATAMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICA CU UN NUMAR MAI MIC DE 200/100 DE ELEVI/PRESCOLARI
     
HCL 207/ decembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE SPATII COMERT, SERVICII SI DEPOZITARE” STRADA ISACCEI, NR. 121, MUNICIPIUL TULCEA, SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 208/ decembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ ANEXE GOSPODARESTI” EXTRAVILAN, TARLA 92, PARCELA 2338, TULCEA
     
HCL 209/ decembrie2008 HOTARAREA privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale Directiei de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea, ca urmare a înfiintarii Centrului Social de Urgenta „PHOENIX”
     
HCL 210/ decembrie2008 HOTARAREA PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE ALE SECRETARULUI MUNICIPIULUI TULCEA, DOAMNA JURIST BRUDIU MARIA, PE ANUL 2008
     
HCL 211/ decembrie2008 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
     
HCL 212/ decembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “ ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI GAZE NATURALE A SEDIULUI SPCLEP, MUNICIPUL TULCEA “ SI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI