HCL 1/ iunie2008 HOTARAREA PRIVIND CONSTATAREA REZULTATULUI ALEGERII MEMBRILOR COMISIEI DE VALIDARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
TULCEA
     
HCL 2/ iunie2008 HOTARAREA PRIVIND CONSTATAREA REZULTATULUI VALIDARII MANDATELOR DE CONSILIERI ALESI LA ALEGERERILE LOCALE DIN 1 IUNIE 2008, CE COMPUN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 3/ iunie2008 HOTARAREA PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 4/ iunie2008 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 5/ iunie2008 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 6/ iunie2008 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 7/ iunie2008 HOTARAREA PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 8/ iulie2008 HOTARAREA privind deplasarea unei delegatii în localitatea ULM-GERMANIA, în perioada 03.07. – 07.07.2008, în scopul participarii la Festivalul International al Dunarii
     
HCL 9/ iulie2008 HOTARAREA privind utilizarea fondului de rezerva bugetara
     
HCL 10/ iulie2008 HOTARAREA pentru modificarea HCL nr. 75/24.04.2008 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 11/ iulie2008 HOTARAREA privind aprobarea tarifului pentru activitatea de reparat mijloace de masurare de catre S.C. Agropiete S.A.
     
HCL 12/ iulie2008 HOTARAREA privind necesitatea înlocuirii d-lui Tinica Viorel din Adunarea Generala a Actionarilor pentru S.C. AGROPIETE S.A. si stabilirea indemnizatiei membrilor Adunarii Generale a Actionarilor
     
HCL 13/ iulie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII FARA PLATA A UNOR CATEGORII DE MUNITIE ARMAMENT ACCESORII SI AMBALAJE AFERENTE ACESTORA DIN ADMINISTRAREA
MINISTERULUI APARARII ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA PENTRU A FI PUSE LA DISPOZITIA DIRECTIEI POLITIE COMUNITARA PENTRU ORDINE PUBLICA TULCEA
     
HCL 14/ iulie2008 HOTARAREA privind avizul de principiu pentru preluarea în exploatare a unei centrale termice si a doua puncte termice de la S.C. CORAL S.R.L. de catre S.C. Energoterm S.A. în vederea furnizarii energiei termice pentru încalzire si preparare apa calda menajera la ansamblul de locuinte bloc str. Babadag nr. 140 si bloc locuinte „MALL PLAZA” str. Babadag nr.
159, localitatea Tulcea
     
HCL 15/ iulie2008 HOTARAREA privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al localitatii, a terenului in suprafata de 648mp, situat in Tulcea, str. Cimbrului, nr. 13
(in realitate nr. 11)
     
HCL 16/ iulie2008 HOTARAREA privind vanzarea catre chirias a 251,515mp-cota parte din imobilul cu destinatia de locuinta, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, strada Alexandru Ciucurencu nr.2B
     
HCL 17/ iulie2008 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada Grivitei nr.29, de la 260,57 mp la 444,774 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 18/ iulie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie a 2 loturi de teren, in suprafata totala de 4.237mp, situate in Municipiul Tulcea, zona Dallco, intre str. Digului si zona speciala, pentru realizarea de constructii cu destinatia de prestari servicii
     
HCL 19/ iulie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de aproximativ 300mp, teren din domeniul privat al municipiului Tulcea, zona SUD-VII pentru construirea unei locuinte
     
HCL 20/ iulie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 300mp, teren din domeniul privat al municipiului Tulcea, strada Gazelei nr.64, pentru construirea unei locuinte
     
HCL 21/ iulie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “REABILITARI SI DOTARI INVESTITIONALE – SCOALA DE ARTE SI MESERII COLEGIUL AGRICOL “N.CORNATEANU”, MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI
     
HCL 22/ iulie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “REABILITARE CONDUCTA ALIMENTARE CU APA SI REABILITARE, EXTINDERE CONDUCTA COLECTARE APE UZATE DE PE STRADA EROILOR SI A BRETELELOR ADIACENTE ACESTEIA, MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 23/ iulie2008 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA COMISIEI DE ANALIZA SI SOLUTIONARE A CERERILOR DE SUBVENTIE ALE PERSOANELOR ÎNDREPTATITE SA PRIMEASCA SUBVENTII PENTRU LOCUINTA ÎN BAZA PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA NR. 51/2006 SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR DEPUSE DE PERSOANELE ÎNDREPTATITE SA PRIMEASCA SUBVENTII PENTRU LOCUINTA ÎN BAZA PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA NR. 51/2006 APROBATE PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 304/30.10.2006
     
HCL 24/ iulie2008 HOTARAREA pentru modificarea si completarea HCL 45/2004 - privind aprobarea criteriilor de prioritate si componentei comisiei sociale de repartizare a locuintelor construite pentru tineri si alte categorii sociale
     
HCL 25/ iulie2008 HOTARAREA privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2008, de persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 26/ iulie2008 HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 27/ iulie2008 HOTARAREA privind includerea in domeniul privat al localitatii a suprafetei de teren de 4.939,73 mp, situata in Municipiul Tulcea, str. Babadag, FN
     
HCL 28/ iulie2008 HOTARAREA privind Acordul de principiu pentru cofinantarea de catre Consiliul Local Tulcea a investitiilor privind termoficarea Municipiului Tulcea, din cadrul Programului „Termoficare 2006-2015 - caldura si confort”
     
HCL 29/ august2008 HOTARAREA PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 30/ august2008 HOTARAREA privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009
     
HCL 31/ august2008 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
     
HCL 32/ august2008 HOTARAREA privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 33/ august2008 HOTARAREA privind garantarea creditului de 3.000 lei si deschiderea de cont pentru derularea acestuia
     
HCL 34/ august2008 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 20/2008 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITATII DE INTRETINERE A CAILOR PUBLICE DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU ANUL 2008
     
HCL 35/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITATII DE GESTIONARE SI SUPRAVEGHERE A ANIMALELOR FARA STAPAN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU ANUL 2008
     
HCL 36/ august2008 HOTARAREA privind acordul de principiu pentru trecerea, fara plata, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si in folosinta Sistemului de Gospodarire a Apelor Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local Tulcea, a terenului in suprafata de 0,0150ha si a
statiei de pompare Ciuperca, situate in Municipiul Tulcea, str. “Lac Ciuperca”, FN, in imediata vecinatate a Garii CFR Calatori Tulcea
     
HCL 37/ august2008 HOTARAREA privind acordul de principiu pentru aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri in suprafata de 50mp, intre S.C. Deltapan S.A. si Municipiul Tulcea, in vederea realizarii sensului giratoriu din intersectia strazilor: Isaccei, 1848 si Victoriei
     
HCL 38/ august2008 HOTARAREA pentru aprobarea listei spatiilor proprietate privata a municipiului Tulcea, cu destinatia de cabinete medicale si spatii conexe actului medical, inclusiv cota indiviza de teren aferenta, care se scot la vânzare în conditiile prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfasoara activitati conexe actului medical
     
HCL 39/ august2008 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada Gavrilov Corneliu nr.252, de la 559,67 mp la 604 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 40/ august2008 HOTARAREA pentru completarea temeiului legal invocat la HCL nr.19/2008 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei d e aproximativ 300mp, teren din domeniul privat al municipiului Tulcea, zona SUD-VII , pentru construirea unei locuinte
     
HCL 41/ august2008 HOTARAREA privind completarea temeiului legal invocat la HCL nr.20/2008 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 300mp, teren din domeniul privat al municipiului Tulcea, str.Gazelei nr.64, pentru construirea unei locuinte
     
HCL 42/ august2008 HOTARAREA privind aprobarea studiului de fezabilitate “ TRECEREA DE PE COMBUSTIBIL LICHID PE GAZE NATURALE A C.T. SCOALA NR. 4 I.L. CARAGIALE, MUNICIPIUL TULCEA ” si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 43/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “TRECEREA DE PE COMBUSTIBIL LICHID PE GAZE NATURALE A C.T. SCOALA I-VIII NIFON BALASESCU, MUNICIPIUL
TULCEA”, MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 44/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “TRECEREA PE GAZE NATURALE A C.T. ANL, MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 45/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “ ZID DE SPRIJIN LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL”, MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 46/ august2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 2,70mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, Str Podgoriilor, nr 24, Bl 24, Sc B, Ap 2, pentru extindere cladire sediu firma, in cadrul obiectivului “AMENAJARE SEDIU BIROURI CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 47/ august2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 8,25 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Alunisului nr.10, bl.F1, sc.A, ap.2, p entru sediu firma cu acces din exterior si aprobarea PUD “ Amenajare sediu firma cu acces din exterior ”
     
HCL 48/ august2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 14,00mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Pacii, nr 5, Bl S1, Sc B, Ap 1, parter, pentru extindere cladire spatiu comercial, in cadrul obiectivului “AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”
     
HCL 49/ august2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 26,13mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, Str 14 Noiembrie, nr 6, Bl S3, Sc A, Ap 4, pentru extindere cladire spatiu comercial, in cadrul obiectivului “AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 50/ august2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 27,60mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, Str Isaccei, nr 19, Bl I5B, Sc C, Ap 1, pentru extindere cladire spatiu comercial, in cadrul obiectivului “AMENAJARE SEDIU FIRMA + SPATIU COMERT SI ACCES DIN EXTERIOR”