HCL 101/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE ZID DE SPRIJIN STR. CARPATI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 102/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE RETEA DE CANALIZARE STR. POTCOVARI INTERSECTIE CU STR. WALTER, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 103/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE RETELE CANALIZARE, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 104/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “CANALIZARE MENAJERA STR. LUPENI – LIBERTATII, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 105/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “CANALIZARE MENAJERA STR. LUPENI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 106/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “CANALIZARE MENAJERA STR. RAHOVEI, ÎNTRE STR. AGRICULTORI SI STR. NEGRUZZI MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 107/2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului din domeniul privat al localitatii, în suprafata de 22,53 mp, situat în municipiul Tulcea, str.Slt.Gavrilov Corneliu, nr. 312 bl.A4G, sc.B, ap.3, pentru extindere cladire spatiu comercial si aprobarea PUD “ Extindere si Amenajare sediu firma cu acces direct din exterior”
     
HCL 108/2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului în suprafata de 245,60 mp, din domeniul privat al localitatii, situat în Tulcea, str. Garii, nr. 3-4, pentru amenajare si modernizare spatiu comercial cu destinatia de alimentatie publica
     
HCL 109/2008 HOTARAREA privind avizul de principiu pentru concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de aproximativ 300 mp, teren din domeniul privat al municipiului
Tulcea, destinat construirii unei locuinte
     
HCL 110/2008 HOTARAREA privind aprobarea concesionarii prin licitatie a loturilor de teren din Municipiul Tulcea, zona Sud VII, tinerilor cu vârsta cuprinsa între 18 si 35 ani
     
HCL 111/2008 HOTARAREA privind preluarea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 337,26 mp, situat in Tulcea, strada Libertatii colt cu Rezervorului
     
HCL 112/2008 HOTARAREA privind trecerea terenului, aferent obiectivului “Piata Noua”, situat în Tulcea, str, Slt. Gavrilov Corneliu nr. 91, în suprafata de 2.734, 30mp, din domeniul privat în domeniul public al localitatii si includerea acestuia în “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Tulcea”
     
HCL 113/2008 HOTARAREA privind modificarea si completarea HCL nr. 73/2003 privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 114.954 mp, situata în Tulcea, Soseaua Agighiol , cu destinatia Agighiol, cu destinatia exploatare cariera “Bididia” I si II”
     
HCL 114/2008 HOTARAREA privind vânzarea a 29 loturi de teren, concesionate, în suprafata totala de 12.667,962 mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea, care au alta destinatie decât pentru constructia de locuinte
     
HCL 115/2008 HOTARAREA privind aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de administrare a cimitirului ortodox “Eternitatea “ si “Eternitatea nou”, din municipiul Tulcea”, strada Eternitatii nr. 31 si strada Viticulturii nr. 6A, judetul Tulcea
     
HCL 116/2008 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada Pacii nr.145, de la 336,93 mp la 615 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 117/2008 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada Mahmudiei nr.52, de la 1180,53 mp la 1464,07mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 118/2008 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, din Tulcea strada Alexandru Ciucurencu nr.20 (fosta str. 6 Martie nr.20), de la 22,93 mp la 166 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 119/2008 HOTARAREA pentru revocarea HCL 212/26.07.2007 privind concesionarea prin incredintare directa a terenului apartinand domeniului public al municipiului Tulcea, din
incinta SC AQUASERV SA, in suprafata de 20 mp, pentru un post de transformare si cabluri electrice
     
HCL 120/2008 HOTARAREA privind atestarea administratorilor-contabili la asociatiile de proprietari de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Tulcea
     
HCL 121/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “COMPLEX TURISTIC LAC SOMOVA“ STR.LIVEZILOR NR. 3 TULCEA
     
HCL 122/2008 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 123/2008 HOTARAREA PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMISIEI DE VALIDARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA APROBATA PRIN HCL NR. 1/24.06.2004 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE
     
HCL 124/2008 HOTARAREA PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI TURLICA GHEORGHE
     
HCL 125/2008 HOTARAREA PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI FRANDES ALINA-CLAUDIA
     
HCL 126/2008 HOTARAREA PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI MARIANCIUC MARIANA
     
HCL 127/2008 HOTARAREA PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI GAVRILA STEFAN
     
HCL 128/2008 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
     
HCL 129/2008 HOTARAREA privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “EXTINDERE CONDUCTA ALIMENTARE CU APA SI CONDUCTA COLECTARE APA MENAJERA PE STR. SABINELOR, ÎNTRE STR.
RAZBOIENI SI BLOCURILE TURN, MUNICIPIUL TULCEA” si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 130/2008 HOTARAREA privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “REABILITARE RETEA TERMOFICARE AGENT PRIMAR ÎNTRE PENITENCIARUL TULCEA SI CARTIE E3 - TULCEA” si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 131/2008 HOTARAREA privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “REABILITARE CONDUCTA ALIMENTARE CU APA STR. VICTORIEI, TRONSON CUPRINS ÎNTRE BL. 1 SI BL. 9 – MUNICIPIUL
TULCEA” si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 132/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „REABILITAREA CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APA DE PE STRADA BABADAG NR. 5 (CT 19, BL. 1, BL. 3 ) ” SI A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 133/2008 HOTARAREA privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “REABILITAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA SI REABILITAREA, EXTINDEREA RETELEI DE COLECTARE
APE UZATE MENAJERE DE PE STRADA MIHAI EMINESCU SI STRADA DELFINULUI, STRADA BUNA VESTIRE SI STRADA SCARII, MUNICIPIUL TULCEA” si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 134/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „REABILITAREA CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APA SI REABILITAREA , EXTINDEREA RETELEI DE COLECTARE APE UZATE MENAJERE DE PE STRADA AURELIANA SI STRADA LUTERANA, MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 135/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “TULCEA SHOPPING CENTRE ” STR.BABADAG, INCINTA VINURI DOBROGENE,TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 136/2008 HOTARAREA privind preluarea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 4727 mp si concesionarea prin incredintare directa a 4400mp
teren situat in Tulcea, strada Combustibilului nr.2
     
HCL 137/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “UNITATE DE PROCESARE PESTE ” STR.VITICULTURII NR. 2, CU NUMAR CADASTRAL 4321/2/1/1/1/1/1/6/2, TULCEA
     
HCL 138/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “DEPOZIT FRIGORIFIC ” KM 4-5 SOSEAUA TULCEA - MURIGHIOL, JUDTUL TULCEA