HCL 51/2008 HOTARAREA privind aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2007 pentru S.C. AGROPIETE S.A.
     
HCL 52/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE SI ÎNREGISTRAREA ÎN EVIDENTELE CONTABILE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, STR. IULIU MANIU, P+3E CU 30 U.L. TULCEA”
     
HCL 53/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE SI ÎNREGISTRAREA ÎN EVIDENTELE CONTABILE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, STR. 1848, P+3E CU 20 U.L. MUNICIPIUL TULCEA, JUDETUL TULCEA”
     
HCL 54/2008 HOTARAREA privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 253,08mp mp, situat in Tulcea,
strada Progresului spate bloc A2
     
HCL 55/2008 HOTARAREA pentru modificarea si completarea HCL nr. 344/19.12.2007 privind inchirierea parcarilor de resedinta din Municipiul Tulcea
     
HCL 56/2008 HOTARAREA privind aprobarea valorii si modalitatii de vanzare catre fostii chiriasi a terenurilor sub 200 mp, ramase in folosinta dupa vanzarea imobilelor cu
destinatia de locuinta catre chiriasi in baza HCL nr. 102/2004
     
HCL 57/2008 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada Luminitei nr.4B, de la 233 mp la 286,68 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 58/2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 25,65mp, teren din domeniul privat al municipiului Tulcea, strada Constructorilor-Dale Canal, lotul 31, pentru extinderea constructiei destinate unui spatiu comercial
     
HCL 59/2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 4,40 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.slt.Gavrilov Corneliu, nr.99 bl.A1, sc.D, ap.1, pentru sediu firma cu acces din exterior si aprobarea PUD “ Amenajare sediu firma cu acces direct din exterior”
     
HCL 60/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE LOCUINTA ” STRADA COMBUSTIBILULUI NR. 6 LOT 11 TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 61/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA PARTER + MANSARDA ” STRADA VITICULTURII NR.2 CU NUMAR CADASTRAL 4321/1/110,
TULCEA
     
HCL 62/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ALEEA "ORHIDEELOR"ACCESULUI RUTIER SI PIETONAL DE UTILITATE PRIVATA, REGLEMENTAT PRIN PUZ "LOTIZARE TEREN IN VEDEREA
CONSTRUIRII ANSAMBLU LOCUINTE ZONA SUD-CAP"APROBAT CU HCL NR. 83/2006 SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 63/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ALEEA “SIMFONIEI” ACCESULUI RUTIER SI PIETONAL DE UTILITATE PRIVATA, REGLEMENTAT PRIN PUZ “CONSTRUIRE LOCUINTE” APROBAT CU HCL NR. 46/2008 SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 64/2008 HOTARAREA PRIVIND CLASIFICAREA STRAZILOR DIN MUNICIPIUL TULCEA IN RAPORT CU INTENSITATEA TRAFICULUI SI CU FUNCTIILE PE CARE LE INDEPLINESC
     
HCL 65/2008 HOTARAREA PRIVIND SERVICIILE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 66/2008 HOTARAREA privind constituirea Societatii comerciale F.C. DELTA TULCEA S.A.
     
HCL 67/2008 HOTARAREA
     
HCL 68/2008 HOTARAREA privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea
     
HCL 69/2008 HOTARAREA privind modificarea HCL nr. 354/2007 privind acordarea SC SERVICII PUBLICE SA Tulcea a calitatii de agent constatator pentru unele contraventii prevazute de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice
     
HCL 70/2008 HOTARAREA PENTRU APROBAREA INFRATIRII MUNICIPIULUI TULCEA CU ORASUL ILION– GRECIA
     
HCL 71/2008 HOTARAREA PENTRU PARTICIPAREA LA TÂRGUL INTERNATIONAL DE VACANTE DIN ELVETIA, LUGANO, EDITIA A VI-A 2008
     
HCL 72/2008 HOTARAREA privind contul de executie al bugetului local pe anul 2007
     
HCL 73/2008 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
     
HCL 74/2008 HOTARAREA privind utilizarea partiala a fondului de rezerva
     
HCL 75/2008 HOTARAREA privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 76/2008 HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE DE DISPOZITIV ÎN PROCENT DE 25% DIN SALARIUL DE BAZA PENTRU PERSONALUL DIRECTIEI POLITIE COMUNITARA PENTRU ORDINE PUBLICA TULCEA
     
HCL 77/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “MODERNIZARE PIATA NOUA “, STR. SLT. GAVRILOV CORNELIU NR.91, TULCEA SI A REGULAMENTULUI DE URBANISM AFERENT
     
HCL 78/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA P+1, GARAJ, PODET PESTE CANALUL PLUVIAL EXISTENT SI ÎMPREJMUIRE”, STRADA ELIZEULUI NR. 48, TULCEA
     
HCL 79/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTE D+P+2+M”, ALEEA CICOAREI NR. 2 BIS, ( CONFORM ACT STRADA CÎMPULUI NR. 16), TULCEA
     
HCL 80/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA+ SEDIU DE FIRMA D+P+1E+M”, STR. RAZBOIENI NR. 14 BIS, TULCEA
     
HCL 81/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - “ANEXE GOSPODARESTI ALE EXPLOATATIEI AGRICOLE” – ZONA VITICULTURII EXTRAVILAN TULCEA
     
HCL 82/2008 HOTARAREA privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A SP1 - APE MENAJERE, SPI, SP II, SP III – APE PLUVIALE, MUNICIPIUL TULCEA”
si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 83/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „REABILITARE RETELE TERMICE SECUNDARE, ETAPA A-V-A, MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 84/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „REABILITARE SISTEM DE ÎNCALZIRE SI APA CALDA DE CONSUM PRIN MONTAREA DE MODULE, MUNICIPIUL TULCEA, ETAPA A-VII-A” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 85/2008 HOTARAREA privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “REABILITARE SI TRANSFORMARE CLADIRE PUNCT TERMIC PT 1, MUNICIPIUL TULCEA” si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 86/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOCULUI FIX REZULTAT CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ FÂNTÂNA ARTEZIANA SENS GIRATORIU HOTEL DELTA, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 87/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “TRECEREA DE PE COMBUSTIBIL LICHID USOR PE GAZE NATURALE A CENTRALEI TERMICE CT 33, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 88/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA ÎN MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 89/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ REABILITARE ALIMENTARE CU APA STR. PODGORIILOR ( ÎNTRE STR. IULIU MANIU SI STR. CÎMPULUI ), MUNICIPIUL TULCEA ”
     
HCL 90/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE RETELE TERMICE SECUNDARE, MUNICIPIUL TULCEA, ETAPA A -I-A”
     
HCL 91/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE RETELE TERMICE SECUNDARE, MUNICIPIUL TULCEA, ETAPA A -IIA”
     
HCL 92/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ SEMNAL LUMINOS ‹TULCEA› LA MONUMENTUL INDEPENDENTEI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 93/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOCULUI FIX REZULTAT CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ CANAL PROVIZORIU DESCHIS PENTRU EVACUAREA APELOR METEORICE ÎN DUNARE DIN ZONA INTERSECTIEI CU SENS GIRATORIU A STRAZILOR ISACCEI, PACII, GLORIEI, GRIGORE ANTIPA, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 94/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A BUNURILOR REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “LTE LOCUINTE STR. 1848, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 95/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A BUNURILOR REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “LTE BLOC 32 APARTAMENTE STR. VIITORULUI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 96/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE ALIMENTARE CU APA STR. TINERETULUI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 97/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITAREA MONUMENTULUI INDEPENDENTEI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 98/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE OBELISC SI GRUP STATUAR MONUMENTUL INDEPENDENTEI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 99/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “PRELUAREA APELOR PLUVIALE DIN CANALUL DESCHIS CARTIERUL TINERETULUI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 100/2008 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ILUMINAT PUBLIC CARTIERUL TINERETULUI, MUNICIPIUL TULCEA”