New Page 2

Nota informare video

 PDF
Nota informare registru acces

 PDF
Nota informare relatii cu publicul

 PDF
Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

 PDF
Cerere pt exercitarea dreptului de intervenţie

 PDF
Cerere de pentru exercitarea dreptului de opoziţie

 PDF
Model plângere catre autoritatea naţionala de supraveghere a prelucrării
datelor cu caracter personal


 PDF

DEFINIŢII:

date cu caracter personal – orice
informaţii referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o
persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct
sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la
unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice,
psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice
operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter
personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terti prin transmitere, diseminare
sau in orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau
distrugerea;

stocarea – păstrarea
pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

sistem de evidenţă a datelor cu caracter
personal – 
orice structură
organizată de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii
determinate, indiferent daca aceasta structura este organizată în mod
centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale
ori geografice;

operator – orice
persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autorităţile publice, instituţiile si structurile teritoriale ale acestora, care
stabileşte scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt
determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este
persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este
desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normative.

persoana împuternicită de către operator – o
persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autorităţile publice, instituţiile si structurile teritoriale ale acestora, care
prelucreazădate cu caracter personal pe seama operatorului;

terţ– orice persoană fizică sau
juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice,
instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizata,
operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea
directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să
prelucreze date;

destinatar – orice
persoanăfizicăsau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora,
căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile
publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de ancheta
nu vor fi considerate destinatari;

date anonime – date
care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi
asociate cu o persoană identificată sau identificabilă Legea nr. 677/2001
 Decizia ICCJ nr.37/20015